Modyfikacja skargi nadzwyczajnej oraz model sprzeciwu prezydenta zamiast wniosków sędziów SN – to rozważane w obozie rządzącym kolejne modyfikacje ustaw sądowych [ANALIZA]

Jak twierdzą ważni politycy PiS, z którymi rozmawiała 300POLITYKA, rozważane są kolejne zmiany – w ramach kompromisu z KE – w tzw. ustawach sądowych. Nowelizacji może zostać poddana m.in. ustawa o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o modyfikację instytucji skargi nadzwyczajnej, a także o zmianę mechanizmu dot. przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

Całkowita rezygnacja z skargi nadzwyczajnej nie jest, według naszych informacji, możliwa, bo – po pierwsze – prezydent Andrzej Duda raczej nie zgodziłby się na takie rozwiązanie, a – po drugie – skarga była w programie PiS z 2014 roku. Na liście żądań KE, które opisało RMF, jest właśnie m.in. wycofanie się z tego pomysłu, ale rozmówcy 300 te postulaty nazywają abstrakcyjnymi. Jak twierdzi nasz rozmówca, komisarz UE miał z zaskoczeniem zareagować na argumenty polskich polityków, że skarga nadzwyczajna może być dobrym sposobem do realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Kolejna korekta miałaby dotyczyć przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. Jak twierdzą rozmówcy 300POLITYKI, I prezes SN Małgorzata Gersdorf w trakcie niedawnego spotkania z wiceszefem KE Fransem Timmermansem miała powiedzieć, że sędziowie nie chcą wnioskować do prezydenta o dalsze zajmowanie stanowiska, bo „to sprawa godnościowa”.

Dlatego jeden z możliwych i poważnie rozważanych pomysłów to zmiana tego mechanizmu – sędzia po osiągnięciu wieku 65 lat przechodziłby stan w spoczynku, chyba że wyrazi wolę dalszego sprawowania urzędu. W takim wypadku nie występowałby do prezydenta o dalsze sprawowanie funkcji – jak dotychczas – ale wtedy głowa państwa mogłaby zgłosić sprzeciw.

Po przyjęciu takiego rozwiązania efekt byłby podobny, albo wręcz identyczny, bo zmiana kadrowa w SN i tak – przynajmniej w jakimś stopniu – by nastąpiła i też z zasadniczym udziałem głowy państwa. Taka korekta przynajmniej częściowo wypełniałaby warunek KE, która nie chce, by sędziowie SN musieli prosić prezydenta o przedłużenie sprawowania funkcji.

Według naszych informacji, negocjacje z Brukselą mają być jeszcze prowadzone. Na liście żądań jest także umożliwienie I prezes SN dokończenie zapisanej w Konstytucji 6-letniej kadencji. Sejm kolejny raz zbiera się po długim weekendzie, 8-11 maja, a Senat – 9-11 maja. Gdyby PiS zdecydowało się na błyskawiczne przeforsowanie zmian, zdążyłoby przed kolejnym posiedzeniem unijnej rady ds. ogólnych, która 14 maja ma znów zająć się kwestią praworządności w Polsce.

Według rozmówców 300POLITYKI, w części obozu rządzącego jest grupa   i to składająca się z bardzo znaczących polityków prawicy – uważająca, że wręcz należałoby naciskać na szybkie głosowanie w Radzie, ponieważ Polska ich zdaniem zdobyła już liczbę krajów zdolną do zablokowania dalszego ciągu procedury.

Fot. SN

Pozostałe z : 300Sejm

Polityczny plan tygodnia: Wałęsa w Sejmie, parlamentarny szczyt NATO, kolejny kandydat we Wrocławiu, PAD w Gruzji, wejście noweli ustaw sądowych, KW

Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim dalszy ciąg protestu rodziców oraz opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie. W poniedziałek ma ich odwiedzić były prezydent Lech Wałęsa. Pod koniec tygodnia na Wiejskiej rozpocznie się tzw. parlamentarny szczyt NATO – wiele wskazuje na to, że do tego czasu protest nie zostanie zakończony. W Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: rada ds. ogólnych o Polsce, PAD w USA, wizyta Orbana, Jaki o smogu, Senat o sądach

Na początku tygodnia unijna rada ds. ogólnych zajmie się kwestią praworządności w Polsce – być może zapadną decyzje ws. uruchomionego art. 7. Dzień później Senat rozpatrzy m.in. nowelizację ustaw sądowych, a także ustawy dot. CPK czy obniżenia uposażeń parlamentarzystów o 20%. Do Polski przyleci Viktor Orban, który spotka się m.in. Czytaj więcej →

Sejm zmienia terminarz. Drugie czerwcowe posiedzenie przesunięte i skrócone o połowę

Według najnowszej wersji kalendarza posiedzeń, w przyszłym miesiącu Sejm zbierze się dwa razy: 5-8 oraz 14-15 czerwca. W sumie czerwcowe posiedzenia potrwają łącznie 6 dni, choć pierwotnie drugie posiedzenie miało potrwać 4 dni – było zaplanowane na 26-29 czerwca. Z kolei w lipcu dwa posiedzenia będą wydłużone, każde o jeden dzień. Wiadomo, Czytaj więcej →

NEWS 300POLITYKI: Posłowie PiS otrzymali zakaz udziału w I Marszu Św. Huberta

Według informacji 300POLITYKI, parlamentarzyści PiS otrzymali zakaz udziału w I Marszu Św. Huberta, organizowanego 12 maja przez Ekologiczne Forum Młodzieży i środowiska Radia Maryja. – Tak, jest zakaz – potwierdziła nam Beata Mazurek. – W marszu wezmą udział myśliwi, leśnicy, ludzie związani z przemysłem futrzarskim, rolnicy i wszyscy ci, którzy Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Sejm o sądach, niepełnosprawnych, obniżce uposażeń, komisji śledczej i Magierowskim, tweetup Jakiego, konwencja SLD, Marsz Wolności

Najbliższy tydzień w polityce to przede wszystkim jedyne majowe posiedzenie Sejmu, w trakcie którego posłowie zajmą się kilkoma ważnymi projektami – przede wszystkim częściową realizacją postulatów protestujących rodziców – choć ci nie zamierzają ustępować, kolejną nowelizacją ustaw sądowych, obniżeniem uposażeń parlamentarzystów czy powołaniem komisji śledczej ds. VAT. Sejmowe komisje z Czytaj więcej →