Według informacji 300POLITYKI, do MSWiA wpłynęło ponad 550 aplikacji na stanowiska komisarzy wyborczych, które aktualnie są sprawdzane pod względem formalnym. Termin na aplikacje dla osób z wykształceniem prawniczym upłynął wczoraj, a do końca tygodnia mogą aplikować sędziowie.

W najbliższy weekend odbędzie się szkolenie dla kandydatów, a 3 marca – obligatoryjny egzamin. Zgodnie z nowymi przepisami, 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję PKW spośród osób przedstawionych przez MSWiA.

Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Fot. MSWiA