Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

Nowa Sieć Badawcza: Łukasiewicz, konstytucja dla biznesu, regulamin dyscyplinujący posłów oraz uzbrojenie straży marszałkowskiej. W czwartek rusza 57. posiedzenie Sejmu.

Posłowie zaczną obrady od wysłuchania wystąpienia Joachima Brudzińskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji, przedstawi informację o działalność skrajnych ugrupowań promujących ustroje totalitarne i nawołujących do nienawiści.

To reakcja na reportaż „Superwizjera” w TVN24 o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność, który pokazał jego członków świętujących urodziny Adolfa Hitlera. – W naszym kraju nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na takie zachowania – podało w komunikacie MSWiA.

Mniej samodzielne instytuty badawcze

Rząd chce by 38 instytutów badawczych pracowało w jednej sieci zarządzanej przez Centrum Łukasiewicz. 35 instytutów podlega obecnie ministerstwu przedsiębiorczości i technologii (wcześniej rozwoju), dwa – ministerstwu energii, a jeden – cyfryzacji. Jednostki zrzeszone mają prowadzić i komercjalizować badania w dziedzinach kluczowych dla polityki państwa np. na rzecz obronności, bezpieczeństwa i gospodarki. Celem ma być budowanie „silnej marki zdolnej do konkurowania na rynkach międzynarodowych”.

To drugie podejście rządu do centralizacji działań instytutów naukowych. W pierwszej propozycji reforma miała pozbawić kilkadziesiąt jednostek naukowych osobowości prawnej i połączyć je w ramach Narodowego Instytutu Technologicznego. Po sprzeciwie środowisk badawczych rząd wycofał się z tej propozycji. Instytuty zachowają osobowość prawną, ale nie będą mogły nadawać stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W instytutach zrzeszonych w sieci reforma zlikwiduje stanowiska asystenta i adiunkta.

Centrum Łukasiewicz ma być zarządzane przez prezesa wybieranego przez ministra nauki, czterech wiceprezesów, radę, składającą się z przedstawicieli ministerstw Energii, Nauki, Cyfryzacji oraz Przedsiębiorczości i Technologii oraz 20-osobowe kolegium doradców. O przyznaniu dotacji statutowych na działalność poszczególnych instytutów będzie decydował prezes Sieci.

Projekt nie spodobał się części instytucji i związków zawodowych, które zgłaszały swoje opinie na podczas publicznych konsultacji. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwracała uwagę m.in. na to, że instytuty stracą podmiotowość, bo to Centrum i jego prezes mają rozdzielać przynależne im dotacje. Według m.in. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych zapis, zgodnie z którym prezes i wiceprezesi Centrum będą wyłaniani przez ministra, a nie poprzez konkurs, może prowadzić do nadużyć.

Sieć miałaby ruszyć 1 kwietnia 2018 r.

Projekt ustawy przedstawi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zmiany w Sejmie: wyższe kary dla posłów i mniej pytań

PiS szykuje zmiany w regulaminie Sejmu. Jeśli Marszałek uzna, że w czasie obrad poseł narusza swoim zachowaniem „powagę Sejmu”, będzie mógł go upomnieć. Upomnianemu posłowi groziłaby wówczas kara finansowa w wysokości połowy miesięcznego uposażenia – o jej nałożeniu decydowałoby Prezydium Sejmu.

Zasady obniżania wynagrodzeń posłów reguluje również ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora – zmiany umożliwiające karanie za naruszanie „godności Sejmu” izba przegłosowała w grudniu ubiegłego roku, a weszły w życie w połowie stycznia br.

Marszałek decydowałby, czy przed głosowaniem posłowie mogą zadawać pytania – obecnie każdy klub może wyznaczyć do zadania pytań jednego posła. Zmieniają się też reguły składania i rozpatrywania wniosków formalnych. Marszałek będzie mógł zażądać złożenia wniosku na piśmie, i, jeśli uzna, że „nie spełnia on wymogów wynikających z Regulaminu Sejmu”, odmówić poddania go pod głosowanie.

Pięć razy Morawiecki

Z prac w komisjach wraca konstytucja dla biznesu Mateusza Morawieckiego, czyli pakiet pięciu ustaw wspierających przedsiębiorczość. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie dorywczej działalności gospodarczej, wprowadzić ulgi dla początkujących przedsiębiorców i powołanie Rzecznika Małych i Średnich Firm, który będzie m.in. opiniował projekty ustaw dotyczących działalności gospodarczej.

Ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zakłada uruchomienie portalu internetowego tzw. Punktu Informacji dla Przedsiębiorców, na którym będzie można znaleźć informacje o tym, jak załatwiać sprawy urzędowe, uiszczać niektóre opłaty lub otrzymywać zaświadczenia.

Szczegółowo pisaliśmy o projekcie tutaj.

Sejm zbroi Straż Marszałkowską

Na agendę Sejmu powróci też projekt zmian w Straży Marszałkowskiej. Formacja przejmie część zadań, które realizowało Biuro Ochrony Rządu. Będzie m.in. chronić posłów i senatorów poza parlamentem.

-Zmienia się status Straży Marszałkowskiej z instytucji cywilnej na służbę mundurową. Dzięki temu uzyska ona uprawnienia do np. do zatrzymywania osób, użycia broni, śledzenia, uzyska także dostęp do baz danych innych służb, czyli szereg możliwości działania operacyjnego. Strażnik zyska nowe obowiązki, jako funkcjonariusz będzie mógł zostać skierowany na rozkaz. Z tego wynikają też przywileje np. emerytalne – tłumaczył MamPrawoWiedziec.pl poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS), sprawozdawca projektu.

Więcej pisaliśmy o projekcie tutaj.

Oraz m.in.:

Fot. Sejm

Pozostałe z : Wiejska

NEWS 300: Trzaskowski startuje z nowym projektem “18 dzielnic – jedna Warszawa”. Wieczorem tzw. town hall meeting

Jak dowiaduje się 300POLITYKA, “18 dzielnic – jedna Warszawa” to nowy projekt Rafała Trzaskowskiego, który został zaplanowany do końca kampanii wyborczej. Nasi rozmówcy tłumaczą, że koncentruje się on na kolejnych dzielnicach, a po tygodniu programowym, kiedy kandydat prezentował rozwiązania dla takich problemów jak smog czy bezpieczeństwo warszawiaków, przyszedł czas na Czytaj więcej →

Rozłam w sejmowym klubie PiS zablokował zaostrzenie kar dla posłów

PiS w ubiegłym tygodniu, na ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu, zaproponowało zmiany prowadzące do radykalnego zaostrzenia regulaminu Sejmu. Poprawki ostatecznie jednak nie przeszły, bo w klubie PiS wyłamało się 22 posłów – m.in. Henryk Kowalczyk czy Janusz Śniadek – którzy głosowali przeciw, razem z opozycją. Jedna z poprawek – zgłoszona zresztą niedługo Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Senat o sądach, referendum i ordynacji, termin zgłaszania kandydatur do SN, wyrok TSUE

Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Senatu, który zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego, ustawą przyspieszającą wybór I prezesa SN, a także zmianą ordynacji do PE. W tym tygodniu upływa termin na zgłaszanie kandydatów na stanowiska sędziów SN, z kolei minister rolnictwa Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Sejm o ordynacji i SN, przesłuchanie Rostowskiego, TK o sprawie Kamińskiego, rząd o Dostępność Plus

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się zmianami w ordynacji do PE, a także – co bardzo prawdopodobne – projektem w praktyce prowadzącym do przyspieszenia wyboru I prezesa SN. Komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, a komisja odpowiedzialności Czytaj więcej →