Sejm: Drugie podejście rządu do reformy instytucji badawczych

Nowa Sieć Badawcza: Łukasiewicz, konstytucja dla biznesu, regulamin dyscyplinujący posłów oraz uzbrojenie straży marszałkowskiej. W czwartek rusza 57. posiedzenie Sejmu.

Posłowie zaczną obrady od wysłuchania wystąpienia Joachima Brudzińskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji, przedstawi informację o działalność skrajnych ugrupowań promujących ustroje totalitarne i nawołujących do nienawiści.

To reakcja na reportaż „Superwizjera” w TVN24 o stowarzyszeniu Duma i Nowoczesność, który pokazał jego członków świętujących urodziny Adolfa Hitlera. – W naszym kraju nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na takie zachowania – podało w komunikacie MSWiA.

Mniej samodzielne instytuty badawcze

Rząd chce by 38 instytutów badawczych pracowało w jednej sieci zarządzanej przez Centrum Łukasiewicz. 35 instytutów podlega obecnie ministerstwu przedsiębiorczości i technologii (wcześniej rozwoju), dwa – ministerstwu energii, a jeden – cyfryzacji. Jednostki zrzeszone mają prowadzić i komercjalizować badania w dziedzinach kluczowych dla polityki państwa np. na rzecz obronności, bezpieczeństwa i gospodarki. Celem ma być budowanie „silnej marki zdolnej do konkurowania na rynkach międzynarodowych”.

To drugie podejście rządu do centralizacji działań instytutów naukowych. W pierwszej propozycji reforma miała pozbawić kilkadziesiąt jednostek naukowych osobowości prawnej i połączyć je w ramach Narodowego Instytutu Technologicznego. Po sprzeciwie środowisk badawczych rząd wycofał się z tej propozycji. Instytuty zachowają osobowość prawną, ale nie będą mogły nadawać stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W instytutach zrzeszonych w sieci reforma zlikwiduje stanowiska asystenta i adiunkta.

Centrum Łukasiewicz ma być zarządzane przez prezesa wybieranego przez ministra nauki, czterech wiceprezesów, radę, składającą się z przedstawicieli ministerstw Energii, Nauki, Cyfryzacji oraz Przedsiębiorczości i Technologii oraz 20-osobowe kolegium doradców. O przyznaniu dotacji statutowych na działalność poszczególnych instytutów będzie decydował prezes Sieci.

Projekt nie spodobał się części instytucji i związków zawodowych, które zgłaszały swoje opinie na podczas publicznych konsultacji. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwracała uwagę m.in. na to, że instytuty stracą podmiotowość, bo to Centrum i jego prezes mają rozdzielać przynależne im dotacje. Według m.in. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych zapis, zgodnie z którym prezes i wiceprezesi Centrum będą wyłaniani przez ministra, a nie poprzez konkurs, może prowadzić do nadużyć.

Sieć miałaby ruszyć 1 kwietnia 2018 r.

Projekt ustawy przedstawi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zmiany w Sejmie: wyższe kary dla posłów i mniej pytań

PiS szykuje zmiany w regulaminie Sejmu. Jeśli Marszałek uzna, że w czasie obrad poseł narusza swoim zachowaniem „powagę Sejmu”, będzie mógł go upomnieć. Upomnianemu posłowi groziłaby wówczas kara finansowa w wysokości połowy miesięcznego uposażenia – o jej nałożeniu decydowałoby Prezydium Sejmu.

Zasady obniżania wynagrodzeń posłów reguluje również ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora – zmiany umożliwiające karanie za naruszanie „godności Sejmu” izba przegłosowała w grudniu ubiegłego roku, a weszły w życie w połowie stycznia br.

Marszałek decydowałby, czy przed głosowaniem posłowie mogą zadawać pytania – obecnie każdy klub może wyznaczyć do zadania pytań jednego posła. Zmieniają się też reguły składania i rozpatrywania wniosków formalnych. Marszałek będzie mógł zażądać złożenia wniosku na piśmie, i, jeśli uzna, że „nie spełnia on wymogów wynikających z Regulaminu Sejmu”, odmówić poddania go pod głosowanie.

Pięć razy Morawiecki

Z prac w komisjach wraca konstytucja dla biznesu Mateusza Morawieckiego, czyli pakiet pięciu ustaw wspierających przedsiębiorczość. Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie dorywczej działalności gospodarczej, wprowadzić ulgi dla początkujących przedsiębiorców i powołanie Rzecznika Małych i Średnich Firm, który będzie m.in. opiniował projekty ustaw dotyczących działalności gospodarczej.

Ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zakłada uruchomienie portalu internetowego tzw. Punktu Informacji dla Przedsiębiorców, na którym będzie można znaleźć informacje o tym, jak załatwiać sprawy urzędowe, uiszczać niektóre opłaty lub otrzymywać zaświadczenia.

Szczegółowo pisaliśmy o projekcie tutaj.

Sejm zbroi Straż Marszałkowską

Na agendę Sejmu powróci też projekt zmian w Straży Marszałkowskiej. Formacja przejmie część zadań, które realizowało Biuro Ochrony Rządu. Będzie m.in. chronić posłów i senatorów poza parlamentem.

-Zmienia się status Straży Marszałkowskiej z instytucji cywilnej na służbę mundurową. Dzięki temu uzyska ona uprawnienia do np. do zatrzymywania osób, użycia broni, śledzenia, uzyska także dostęp do baz danych innych służb, czyli szereg możliwości działania operacyjnego. Strażnik zyska nowe obowiązki, jako funkcjonariusz będzie mógł zostać skierowany na rozkaz. Z tego wynikają też przywileje np. emerytalne – tłumaczył MamPrawoWiedziec.pl poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS), sprawozdawca projektu.

Więcej pisaliśmy o projekcie tutaj.

Oraz m.in.:

Fot. Sejm

Pozostałe z : 300Sejm

Polityczny plan tygodnia: dodatkowe posiedzenie Sejmu, wysłuchanie Polski, wybór ławników przez Senat, PAD na Łotwie, szczyt UE ws. migracji

Dwa najważniejsze tematy nadchodzącego tygodnia w polityce to wysłuchanie Polski w unijnej Radzie ds. Ogólnych oraz dodatkowe posiedzenie Sejmu, zwołane w weekend przez marszałka Kuchcińskiego. Senat wybierze ławników SN – choć już wiadomo, że później trzeba będzie przeprowadzić wybór uzupełniający. Z kolei prezydent Andrzej Duda ma zaplanowaną wizytę na Łotwie. Czytaj więcej →

Kancelaria Sejmu wycofuje się z zakupu owoców morza

Jak dowiaduje się 300POLITYKA, Kancelaria Sejmu wycofuje się z części zamówienia zakładającego zaopatrzenie sejmowych restauracji w owoce morza. Decyzję w tej sprawie podjął szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Zapotrzebowanie określone w zamówieniu to także kilkaset kilogramów m.in. kaszy, cukru, soli, bułki tartej czy makaronu, więc zostanie ono zmodyfikowane. – Od Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: posiedzenie Sejmu, debata o Polsce w PE, pytania referendalne, możliwa wizyta Timmermansa

W nadchodzącym tygodniu w PE odbędzie się debata dot. niezawisłości sądownictwa w Polsce. Niewykluczone, że w najbliższych dniach do Warszawy przyjedzie wiceszef KE Frans Timmermans. Z kolei sejmowa komisja zapozna się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2017 roku. Pod koniec tygodnia Sejm zbierze się na dwudniowym posiedzeniu, by Czytaj więcej →

Sejm w przyszłym tygodniu zajmie się zmianami w Kodeksie wyborczym, powołaniem komisji śledczej ds. VAT i projektem dot. zachowania parlamentarzystów

Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się projektem zmian w Kodeksie wyborczym. I czytanie – zgodnie ze wstępnym harmonogramem, który widziała 300POLITYKA – zaplanowano na czwartek, 14 czerwca na 10:00. Projekt dotyczy realizacji postulatów zgłaszanych przez PKW w zakresie m.in. skrócenia procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dot. podziału na Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Sejm o odwołaniu Szydło i Rafalskiej, Senat o obniżce uposażeń, audiencja PMM u papieża, wizyta Steinmeiera, aktualizacja ratingu

W nadchodzącym tygodniu zbiera się Sejm i Senat – pierwszy raz po zakończeniu protestu osób niepełnosprawnych. Posłowie zajmą się wnioskami o odwołanie Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej, a także o powołanie komisji śledczej ds. VAT. Senat z kolei przegłosuje ustawę zakładającą obniżenie uposażeń parlamentarzystów o 20%. Papież Franciszek przyjmie na Czytaj więcej →