Sejm kończy prace nad pakietem zmian w regulaminie

Już na najbliższym posiedzeniu może zostać przyjęta nowelizacja regulaminu Sejmu. To właściwie pakiet, który w znaczący sposób zmienia organizację pracy całego parlamentu. Propozycje zakładają m.in. wprowadzenie trzytygodniowego cyklu posiedzeń, ale także – mówiąc w skrócie – kary dla posłów czy techniczną zmianę, by posłowie mogli wybrać nową KRS.

W czwartek o 8:15 na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej odbędzie się I czytanie wspomnianego projektu dostosowującego regulamin Sejmu do nowego sposobu wyboru KRS, który zgłosiło PiS. Tego samego dnia o 17:45 mają odbyć się II czytania projektów, a następnie komisja – by rozpatrzyć poprawki zgłoszone w czasie II czytania.

Cały pakiet może zostać przyjęty w piątkowym bloku głosowań – między 9:00 a 11:30. Kolejne posiedzenia, począwszy od lutego, są już bowiem zaplanowane w cyklu trzytygodniowym. Sejm zbierze się 6-9 lutego oraz 27 lutego-2 marca. Konsekwencją tej zmiany jest też to, że większość posiedzeń potrwa 4 dni, a nie 3 jak dotychczas. Ponadto komisje będą obradować w tygodnie niesejmowe.

Nasi rozmówcy podkreślają, że zmiana organizacji pracy Sejmu to następstwo rekonstrukcji i nowego etapu, w który wszedł rząd PiS. Wszystkie projekty budzące kontrowersje zostały już uchwalone – na czele z reformą sądownictwa – więc nie ma potrzeby zwoływania tak często posiedzeń Sejmu, zwłaszcza że zaczyna się okres kampanii wyborczej. W niektórych miesiącach – np. w kwietniu i maju – Sejm zbierze się tylko raz, choć posłowie będą musieli przyjeżdżać dodatkowo na komisje.

Propozycja PiS zakłada też wprowadzenie „rozwiązań prawnych, które służą zapewnieniu przez marszałka Sejmu w trakcie obrad Sejmu powagi i porządku na sali posiedzeń i mają na celu w szczególności ograniczenie wystąpień poselskich o charakterze pozaregulaminowym”. Jeden z przepisów mówi iż marszałek Sejmu może dopuścić przed głosowaniem do zadawania pytań, a w przypadku dopuszczenia przez marszałka Sejmu do zadawania pytań przed głosowaniem prawo do zadania pytań przysługuje jednemu posłowi z każdego klubu i koła.

Inny zapis mówi, iż w przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów lub naruszenia przez posła swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu, prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Fot. Sejm

Pozostałe z : Wiejska

Polityczny plan tygodnia: Senat o sądach, referendum i ordynacji, termin zgłaszania kandydatur do SN, wyrok TSUE

Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Senatu, który zajmie się wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego, ustawą przyspieszającą wybór I prezesa SN, a także zmianą ordynacji do PE. W tym tygodniu upływa termin na zgłaszanie kandydatów na stanowiska sędziów SN, z kolei minister rolnictwa Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Sejm o ordynacji i SN, przesłuchanie Rostowskiego, TK o sprawie Kamińskiego, rząd o Dostępność Plus

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się zmianami w ordynacji do PE, a także – co bardzo prawdopodobne – projektem w praktyce prowadzącym do przyspieszenia wyboru I prezesa SN. Komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, a komisja odpowiedzialności Czytaj więcej →

Zaciśnięta pięść to symbol parlamentaryzmu 3 lat rządów PiS – 2 minutowy spot PO na obchody 550-lecia parlamentaryzmu

300POLITYKA jako pierwsza publikuje film jaki Platforma Obywatelska przedstawi na organizowanych przez siebie, alternatywnych obchodach 550-lecia parlamentaryzmu. W dwuminutowym filmie pokazane są początki parlamentaryzmu, Konstytucja marcowa, prawa wyborcze kobiet, prawa pracownicze oraz Sejm po 1989 roku i częściowo wolne wybory. Przypomniana jest wizyta papieża i to, że polscy parlamentarzyści (Tusk, Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Zmiany w SN, Sejm o zaostrzeniu aborcji i powołaniu komisji śledczej ds. VAT, wystąpienie PMM w PE, PAD na Forum Regionów Trójmorza

Nadchodzący tydzień w polityce to przede wszystkim wchodząca w życie rewolucja w SN, której konsekwencją będzie skrócenie kadencji I prezes SN oraz odejście części sędziów. Sejmowa komisja zajmie się obywatelskim projektem zaostrzającym prawo aborcyjne, a Sejm – Konstytucją dla nauki, powołaniem komisji śledczej ds. VAT-u czy wnioskiem o odwołanie marszałka Czytaj więcej →

10 politycznych tematów lipca

Lipiec w polityce to przede wszystkim wejście w życie kluczowych zmian w Sądzie Najwyższym – co prawdopodobnie będzie także oznaczać zaskarżenie tej ustawy przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE, sejmowe prace nad projektem zaostrzającym prawo aborcyjne czy powołanie komisji śledczej ds. VAT, a także pierwsze wystąpienie premiera Morawieckiego przed Parlamentem Czytaj więcej →