Spot świąteczny nowego premiera rozpoczyna się słowami Cypriana Kamila Norwida o „łamaniu się chlebem biblijnym”, które według słów Morawieckiego, towarzyszą mu od 7. roku życia. „Są bez względu na to jak wyglądały nasze rodzinne choinki i jak wyglądało grono najbliższych mi osób łamiących się w Wigilię biblijnym chlebem” – mówi premier.

Premier mówi o czasie budowania tego, co najważniejsze: życzliwości, bliskości i szacunku i „czasie dobra ofiarowanego drugiemu człowiekowi„. Morawiecki podkreśla, że „z serca” składa życzenia wszystkim Polakom: „Niech opłatek nas wszystkich rzeczywiście połączy”. 

Kończy słowami o tym, by Mikołaj nie zawiódł żadnego dziecka a dorosłym życzy spełnionej nadziei na lepsze jutro.