Od lutego 2018 roku posiedzenia Sejmu mają odbywać się co 3 tygodnie – to oficjalna propozycja kierownictwa Kancelarii Sejmu. W konsekwencji tej zmiany, sejmowe komisje będą obradować w tygodnie niesejmowe. W celu reorganizacji pracy konieczna będzie zmiana regulaminu Sejmu, która jest już przygotowana.

Jeżeli będzie konieczność odbycia posiedzenia komisji w tygodniu, w którym odbywa się posiedzenie Sejmu, takie posiedzenie będzie się mogło odbyć tylko wówczas, gdy marszałek Sejmu wyrazi na to zgodę. W praktyce chodzi o zwołanie komisji np.  w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w trakcie II czytania.

Jest już przygotowany plan posiedzeń komisji odbywających się w tygodniach następujących po tygodniach posiedzeń Sejmu – w dwóch wersjach.