„Poza polityczną poprawnością. Polska, Europa i Kościół między nihilizmem a islamem” to książka pełna mocnych i bezkompromisowych teksów Pawła Lisickiego. 

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” nie ucieka od podejmowania tematów trudnych, kontrowersyjnych i formułowania radykalnych tez. W poszukiwaniu prawdy odważnie stawia pytania i w oparciu o rozsądek i powszechnie znane fakty stara się na nie odpowiadać – bez obaw, że narazi się tym czy innym środowiskom. Dokąd zmierza kultura laicyzującej się Europy? Czy chrześcijaństwo zachodnie zostanie wyparte przez islam? Jaką postawę przyjąć wobec fali muzułmańskich imigrantów? Jakie tendencje zachodzą w światowej i polskiej polityce ? Czy wciąż staje się ona coraz bardziej liberalna, czy może nadeszła pora na kontrrewolucję? Autor podejmuje także tematy z zakresu polskiej polityki historycznej, a szczególnie niełatwego dialogu z Niemcami i narodem żydowskim. 

Interesującym dodatkiem do książki są zamieszczone na końcu wywiady – zarówno te przeprowadzone z redaktorem Lisickim, jak i te, w których on sam zadaje pytania. Jego rozmówcami są takie osobistości, jak na przykład kardynał Joseph Ratzinger, Leo Scheffczyk jeden z wybitnych teologów katolickich, profesor dogmatyki na Uniwersytecie w Monachium, Roberto de Mattei, wykładowca historii chrześcijaństwa i historii Kościoła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, wiceprzewodniczący Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych” – pisze wydawca książki.

                                           *    *   *

Mogę zapewnić, że każdy z tych tekstów powstał, mówiąc nieco staroświecko, z potrzeby serca. Starałem się, na ile potrafię, mówić jak jest, pokazywać rzeczy w ich kształcie prawdziwym(…) Piszę w nich o religii, Kościele, teologii, o polityce, o starciu cywilizacji, o zderzeniu tradycji i postępu, o Polsce i miejscu w Europie(…) Są one, mam nadzieję, zapisem kulturowej kontrrewolucji, jeśli miałbym posłużyć się słowami Viktora Orbana, premiera Węgier(…) Miały one także, czasem większy, czasem mniejszy, bezpośredni wpływ na rzeczywistość. Dość powiedzieć, że tekst „Siła kobiecych paznokci” doprowadził do odejścia z lewicowej „Krytyki Politycznej’ Tomasza Piątka. Tak rozwścieczyła go treść felietonu, że postanowił zorganizować akcję i zaczął rozsyłać do różnych firm, bez wiedzy swojej redakcji, donosy wzywające do bojkotu „Do Rzeczy”. To co się sprawdza na Zachodzie, czyli stała metoda lewactwa polegająca na podszczuwaniu i organizowaniu masowych akcji zawstydzających, w Polsce się nie udało. Wolność słowa wygrała. Piątka „Krytyka” wyrzuciła i musiała przygarnąć go „Gazeta Wyborcza”, w której zajął poczesne miejsce wśród pogromców prawicy polskiej i światowej.

Takie i podobne emocje towarzyszyły niektórym innym tekstom. Są to przecież nie analizy i chłodnym okiem sporządzone raporty stanu ducha, ale często potyczki i utarczki z mędrkami tego świata. Zbyt wyraźnie wadzę się z duchem czasów, bym miał dziwić się uczuciom moich oponentów. Nic nie poradzę na to, że coraz wyraźniej widzę i piszę, iż najbardziej charakterystyczną cechą współczesnej kultury, cywilizacji, polityki wreszcie jest dążenie, stałe i niemal niepowstrzymane do kultu człowieka, do samozbawienia, do zastąpienia raz i na zawsze „Państwa Bożego”, o którym pisał przed wiekami święty Augustyn, państwem człowieka. To jest najważniejszy motyw przewodni zebranych tu tekstów: opór wobec tego walca postępu, sprzeciw wobec panoszącego się i pysznego uroszczenia współczesnych, którzy sądzą, że są bardziej dojrzali, bardziej wyemancypowani, bardziej świadomi niż wieki wcześniejsze.

O Autorze

Paweł Lisicki – dziennikarz, publicysta, pisarz, były redaktor naczelny  dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Uważam Rze”, obecnie tygodnika „Do Rzeczy”. W 1998 roku otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego za książkę Doskonałość i nędza. Autor dwóch dramatów – Jazon (2000) i Próba (2005), powieści Przerwa w pracy (2009),książek: Kto zabił Jezusa? (2013) i Tajemnica Marii Magdaleny (2014), oraz wstępów krytycznoliterackich do Boskiej Komedii Dantego i pism Savonaroli. Przetłumaczył z niemieckiego m.in. Heideggera i narodowy socjalizm Victora Fariasa, Katolicyzm Karla Adama i Zaćmienie Boga Martina Bubera.

Książkę można nabyć u wydawcy.