Polityczny plan tygodnia: miesięcznica smoleńska, KW o Chmielnej 70, Sejm o odwołaniu Jurgiela i podatku od paliw, TK o sędziach

Miesięcznica smoleńska, rozprawa komisji weryfikacyjnej ws. Chmielnej 70, Sejm o podatku od paliw i odwołaniu ministra rolnictwa – to tylko niektóre tematy jednego z ostatnich politycznych tygodni przed nadchodzącą wakacyjną przerwą. Również w nadchodzącym tygodniu KW podejmie decyzje ws. ulicy Twardej.

W tym tygodniu odbędzie się rozprawa TK ws. wyboru sędziów Trybunału. W praktyce chodzi o zbadanie legalności ich wyboru, choć możliwe, że sprawa zostanie umorzona – w innym przypadku TK musiałby badać uchwały Sejmu. Także w ciągu najbliższych kilku dni odbędzie się szczyt UE-Ukraina.

*****

Decyzje KW ws. Twardej. W poniedziałek około 12:00 zapadnie pierwsza decyzja komisji weryfikacyjnej – ws. Twardej 8 i 10. To właśnie tymi adresami komisja zajmowała się na czerwcowym rozprawach. Zgodnie z prawem, KW może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją lub przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Komisja ma również prawo do wstrzymywania postępowań sądowych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Miesięcznica smoleńska. W poniedziałek odbędzie się kolejna już tzw. miesięcznica smoleńska. Krakowskim Przedmieściem tradycyjnie przejdzie Marsz Pamięci, a na końcu przed Pałacem Prezydenckim głos zabierze Jarosław Kaczyński. W tym miesiącu swój udział w tzw. kontrmanifestacji zapowiadał Lech Wałęsa, którego ostatecznie nie będzie – w sobotę trafił do szpitala i potwierdził, że 10 lipca nie będzie go na Krakowskim Przedmieściu.

Szczyt UE-Ukraina. W środę i czwartek w Kijowie odbędzie się 19. szczyt UE-Ukraina. UE będą reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ukrainę będzie reprezentować prezydent Petro Poroszenko. Program szczytu obejmie 3 główne tematy: konflikt na wschodniej Ukrainie i nielegalna aneksja Krymu i Sewastopola przez Rosję, w tym realizacja porozumień mińskich reformy sytuacja regionalna i międzynarodowa.

Senat. W środę o 11:00 rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba wyższa zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. W porządku jest też nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. oraz ze sprawozdaniem KRRIT z działalności w 2016 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 r.

TK o sędziach. W czwartek o 10:00 Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem ws. wyboru 3 sędziów TK z 2010 roku. Prokurator generalny w styczniu wnioskował o zbadanie uchwały Sejmu, choć TK – zdaniem większości prawników – nie ma takich kompetencji. W praktyce wniosek posłużył do “manipulacji” składami orzekającymi, poprzez wyłączanie tych sędziów z niektórych rozpraw – chociażby w sprawie Prawa o zgromadzeniach. Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Zubik to bowiem tzw. starzy sędziowie, czyli wybrani w poprzednich kadencjach, a dzięki ich wyłączaniu zwiększała się przewaga sędziów wybranych w obecnej kadencji przez PiS.

Rozprawa KW. W czwartek o 11:00 zbierze się komisja weryfikacyjna na rozprawie poświęconej działce przy Chmielnej 70. Zostali na nią wezwani: Krzysztof Śledziewski – b. urzędnik BGN – jako świadek, beneficjenci decyzji, w tym Marzena K. – jako strona, a także Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy – jako strona i Hanna Gronkiewicz-Waltz – Skarb Państwa – jako strona.

Podkomisja o ustawie o służbie zagranicznej. W czwartek o 15:00 zbierze się sejmowa podkomisja, by rozpatrzyć projekt zmian w ustawie o służbie zagranicznej. Jeżeli posłowie zdążyliby z pracami, do przyjęcia projektu mogłoby dojść jeszcze przed sejmowymi wakacjami. To właśnie o tej ustawie mówił Jarosław Kaczyński na kongresie PiS. Projekt MSZ wprowadza “negatywną przesłankę zatrudnienia w służbie zagranicznej dotyczącej osób które w okresie do 31 lipca 1990 r. pracowały bądź pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej”. Wygaśnięcie stosunków pracy tych osób ma nastąpić z mocy prawa. Projekt wprowadza też 6-miesięczny okres przejściowy.

Sejm o podatku od paliw. W piątek o 12:30 zajmie się – w ramach I czytania – projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Ta propozycja PiS – zgłoszona zresztą w dniu wizyty Donalda Trumpa – wywołała wiele krytyki, gdyż po jej uchwaleniu mogą wzrosnąć ceny paliw – według doniesień medialnych nawet o 25 gr na litrze. Można przypuszczać, że partia rządząca będzie chciała uchwalić projekt jeszcze przed wakacyjną przerwą, a więc w kolejnym tygodniu. Godzinę później Sejm zajmie się – także w ramach I czytania – projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sejm o wotum wobec Jurgiela. W piątek o 14:30 Sejm zajmie się wnioskiem PSL o odwołanie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Do głosowania dojdzie tego samego dnia, w trakcie 30-minutowego bloku, który rozpocznie się o 16:30. Wcześniej wniosek będzie musiała zaopiniować sejmowa komisja.

Fot. TK

Pozostałe z : 300Sejm

Wejdźcie na pole bitwy, przyjmujcie ciosy. Wtedy będziecie mogli oceniać – 300POLITYKA u Jarosława Gowina

– Nigdy nie zapomnę wizyty pewnego ważnego polityka w gabinecie ministra sprawiedliwości, którego to gabinetu byłem wtedy gospodarzem. Był to okres, kiedy starałem się skonsolidować sądy. Ów polityk położył mi na stole kartkę z listą sądów i powiedział: “Tych sądów nie ruszaj, bo tam są nasi prezesi”. Natychmiast po jego Czytaj więcej →

11 stycznia Sejm przyjmie projekt budżetu na 2018 rok

Na wtorek, 9 stycznia zaplanowano II czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Dyskusja w tej sprawie ma rozpocząć się o 10:15 i potrwać planowo do 16:00. Do głosowania dojdzie 2 dni później, w czwartek 11 stycznia między 9:00 a 17:00. PIerwotnie do przyjęcia budżetu miało dojść na drugim grudniowym posiedzeniu, Czytaj więcej →

Sejm: Domknięcie spraw i zmiana kapitana

Nowe okręgi wyborcze, koniec JOW-ów i plany premiera na dwa lata rządów. Sejm rozpoczyna 54 posiedzenie (12-15 grudnia 2017 r.). Exposé nowego premiera. Posłowie zaczną posiedzenie od wysłuchania exposé premiera Mateusza Morawieckiego oraz zagłosują nad udzieleniem rządowi wotum zaufania. W poniedziałek rząd z nowym premierem został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: powołanie rządu Morawieckiego, Senat o sądach, Sejm o ordynacji, ZO TK, PAD na Ukrainie, szczyt UE

Najważniejszym politycznym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia będzie powołanie rządu Mateusza Morawieckiego i w konsekwencji wygłoszenie przez niego expose połączone z wnioskiem o wotum zaufania. Nowy premier ma przedstawić Sejmowi program swojego rządu we wtorek. Senat zajmie się prezydenckimi ustawami o SN i KRS – niewykluczone więc, że już w tym tygodniu Czytaj więcej →

Posiedzenia w cyklu trzytygodniowym. Sejm zmienia organizację pracy

Od lutego 2018 roku posiedzenia Sejmu mają odbywać się co 3 tygodnie – to oficjalna propozycja kierownictwa Kancelarii Sejmu. W konsekwencji tej zmiany, sejmowe komisje będą obradować w tygodnie niesejmowe. W celu reorganizacji pracy konieczna będzie zmiana regulaminu Sejmu, która jest już przygotowana. Jeżeli będzie konieczność odbycia posiedzenia komisji w tygodniu, w którym odbywa Czytaj więcej →