Sejm: Minister sprawiedliwości przejmuje władzę nad sądami i zaostrza kary za okrucieństwo wobec zwierząt, wraca pigułka dzień po

Sądy pod kontrolą ministra sprawiedliwości. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmieniający sposób powoływania szefów sądów powszechnych. Minister sprawiedliwości będzie mógł powoływać prezesów sądów bez zasięgania opinii na temat kandydatów (np. w przypadku sądów apelacyjnych dotychczas najpierw konieczna była opinia zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji, a w przypadku ich negatywnej opinii – także KRS).

Minister ma mieć większe możliwości odwoływania sędziów. Oprócz obowiązującej obecnie przesłanki rażącego niewywiązywania się z obowiązków, minister będzie mógł odwoływać prezesów np. z uwagi na niską efektywność ich pracy. Oceny pracy prezesa minister będzie dokonywał na podstawie składanej przez niego informacji rocznej z pracy sądu.

To jest powrót do praktyk sprzed ‘89 r. Minister będzie mógł dowolnie powoływać i odwoływać prezesów i zbudować sobie ekipę, żeby móc wywierać presję na szybkie zakończenie sprawy. Razi nas też sposób wprowadzenia projektu zmiany jako projektu poselskiego, który ma na celu obejście konsultacji. Konsultacja i tak nie wiąże, ale te opinie są wyrazem głosu środowiska – mówi Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Są też rozwiązania, które oceniamy pozytywnie, takie jak usankcjonowanie stosowanej już w wielu sądach praktyki losowego przydzielania spraw sędziom czy kwestie organizacyjne np. to, że sędzia, który jest na urlopie wychowawczym, będzie mógł pracować na pół etatu.

Sprawozdawcą projektu będzie poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS).

Wraca pigułka dzień po. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt wprowadza ratunkowy dostęp do leków nierefundowanych oraz ogranicza dostęp do tabletek ellaOne czyli tzw. tabletek “dzień po”. Więcej na ten temat pisaliśmy już tutaj. Sprawozdawcą z prac komisji zdrowia będzie poseł Tadeusz Dziuba (PiS).

Zaostrzenie Kodeksu Karnego: wyższe kary za okrucieństwo wobec zwierząt. Posłowie zajmą się rządowym projektem zmieniającym ustawę o ochronie zwierząt. Zdaniem projektodawców obecne kary za przestępstwa przeciwko zwierzętom są zbyt łagodne, czego przykładem jest np. wyższa kara za kradzież zwierzęcia (3 mies. do 5 lat pozbawienia wolności) niż za jego zabicie (do 2 lat pozbawienia wolności).

Projekt ustawy zakłada zwiększenie górnej granicy kary za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia z 2 do 3 lat, a w przypadku szczególnego okrucieństwa z 3 do 5 lat. W przypadku skazania sąd będzie musiał obowiązkowo orzec nawiązkę od 1 tys. do 100 tys. zł. na cel związany z ochroną zwierząt. Obecnie nie ma takiego obowiązku. Z danych ministerstwa sprawiedliwości wynika, że nawiązka jest orzekana w 39 proc. skazań, a w 88 proc. przypadków nie przekracza ona 1 tys. zł. W ciągu ostatnich 5 lat dwa razy orzeczono nawiązkę od 5 do 10 tys. zł a od 10 do 20 tys. jedynie raz. Sąd będzie musiał także obowiązkowo wydawać zakaz wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt. Górną granicę takiego zakazu zwiększono z 10 do 15 lat.

Jest to projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, jeśli chodzi o wzmocnienie sankcji za przestępstwa przeciwko zwierzętom. Mamy pewne uwagi, ale będziemy popierać ten kierunek – mówi dla MamPrawoWiedziec.pl poseł Paweł Suski z Platformy Obywatelskiej. Punktem spornym w debacie będzie m.in. zapis pozwalający na transport ryb bez wody umożliwiającej oddychanie.

Projekt ustawy uzasadni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Likwidacja gabinetów politycznych w samorządach. Klub Kukiz ‘15 zaproponował projekt zmian w ustawie o pracownikach samorządowych. Posłowie chcą zlikwidowania stanowisk doradców i asystentów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw. Umowy z pracownikami gabinetów miałyby zostać rozwiązane z dniem wejścia w życie ustawy.

Obecnie w gminach do 20 tys. mieszkańców mogą być zatrudnione 3 osoby na tych stanowiskach, w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz w powiatach – 5 osób, a w pozostałych – 7 osób. Ustawa nie określa, jakie asystenci i doradcy mają realizować zadania ani jakie powinni mieć kompetencje. Do ich zatrudnienia nie jest konieczny wolny nabór.

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych w 2015 r. na wynagrodzenia dla asystentów gminy przeznaczyły ponad 13 mln zł, a na wynagrodzenia doradców – ponad 20 mln zł.

Zdaniem posłów Kukiz’15 zmiany ograniczą biurokrację i wydatki w administracji. Sprawozdanie z prac komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego nad ustawą przedstawi Tomasz Jaskóła (Kukiz ‘15).

Projekty uchwał obywatelskich do obowiązkowego rozpatrzenia. Klub .N przedstawi projekt, który przyznaje mieszkańcom gmin, powiatów oraz województw inicjatywę uchwałodawczą. Obecnie prawo pozwala samorządom uregulować tę kwestię w statutach, ale niewiele jednostek z tego korzysta. Według danych MamPrawoWiedziec.pl tylko 271 gmin, 20 powiatów i 1 województwo wprowadziło takie rozwiązanie (więcej na ten temat w naszym poradniku). Projekt zakłada, że grupa obywateli (100 osób w gminach do 5 tys. mieszkańców, 200 osób w gminach do 20 tys. i 300 osób w gminach powyżej 20 tys.) będzie mogła przygotować uchwałę i skierować ją np. do obrad rady gminy.

Projekt przedstawi poseł Marek Sowa (.N).

Krótszy dzień pracy dla rodziców. Ludowcy proponują zmianę kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 10 roku życia miałby pracować maksymalnie 7 h dziennie. Z takiej możliwości będzie mógł skorzystać tylko jeden z rodziców. Projekt uzasadni poseł Mieczysław Kasprzak (PSL).

Oraz:

  • projekt ustawy Platformy Obywatelskiej, który umożliwi umorzenie zawieszonego postępowania administracyjnego np. w sytuacji śmierci strony. Obecnie postępowanie może być umorzone tylko wtedy, gdy wystąpi o to jedna ze stron, a pozostałe się nie sprzeciwią. Projekt omówi poseł Ireneusz Raś (PO)
  • komisyjny projekt dotyczący solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości. Posłowie chcą, aby obowiązek zapłaty ciążył tylko na współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni z podatku. Obecnie kwota naliczana jest także za tych współwłaścicieli, którzy nie muszą go płacić np. gminę. Sprawozdanie przedstawi poseł Grzegorz Woźniak (PiS)
  • rządowy projekt, który umożliwi wcześniejsze otrzymanie środków z budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sprawozdawcą będzie poseł Jan Duda (PiS)
  • obywatelski projekt, który do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla funkcjonariuszy służb takich jak policja, ABW czy straż graniczna dodaje pominiętych funkcjonariuszy służby celnej

Fot. Sejm

Pozostałe z : 300Sejm

Sejm ogłosi przerwę w obradach z powodu wizyty Trumpa. Potem zajmie się wnioskiem o odwołanie Błaszczaka

W trakcie kolejnego posiedzenia Sejmu 5-7 lipca zostanie ogłoszona jednodniowa przerwa – dowiaduje się 300POLITYKA. Powodem jest wizyta Donalda Trumpa w Polsce, planowana na 6 lipca. W praktyce więc trzydniowe posiedzenie potrwa realnie dwa dni. Według wstępnego harmonogramu, w piątek, 7 lipca o 9:30 Sejm rozpatrzy wniosek PO o odwołanie Czytaj więcej →

PO w dniu kongresu PiS organizuje Radę Krajową

1 lipca odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej PO – dowiaduje się 300POLITYKA. Największa partia opozycyjna chce w ten sposób doprowadzić do zderzenia PO-PiS – tego dnia w Przysusze odbędzie się bowiem druga część kongresu partii Jarosława Kaczyńskiego. To powtarzający się w polskiej polityce schemat: w przyszłości dwie największe partie wielokrotnie organizowały Czytaj więcej →

Polityczny plan tygodnia: Sejm o KRS i sądach, przesłuchanie Michała Tuska, szczyt UE, Senat o RIO, wybór prezesa GPW

To będzie kluczowy tydzień dla dalszych losów “reformy” KRS – PiS chce m.in. wygasić kadencję członków obecnej rady i zmienić przepisy tak, by członków KRS wybierał Sejm. We wtorek TK wyda wyrok w tej sprawie – jeżeli będzie korzystny dla rządu, najprawdopodobniej w czwartek Sejm przyjmie projekt. W środę sejmowa Czytaj więcej →

Tuż przed kolejnym posiedzeniem Sejmu TK ogłosi orzeczenie ws. ustawy o KRS

Na wtorek, 20 czerwca na 12:30 zaplanowano publiczne ogłoszenie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny ws. ustawy o KRS, którą zaskarżył Zbigniew Ziobro. TK ogłosi orzeczenie w 5-osobowym składzie, w którym wszyscy sędziowie zostali wybrani przez PiS, a dodatkowo 3 to tzw. dublerzy. W ten sposób TK zdąży wydać wyrok przed kolejnym posiedzeniem Czytaj więcej →

Sejm: nowy abonament w końcu pod obrady, dodatki dla strażaków i emerytów, rok 2018 Rokiem Kobiet

Rząd chce uszczelnić system poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zapowiadany od dawna przez polityków Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy zakłada, że do obowiązkowej rejestracji odbiorników włączeni zostaną dostawcy płatnej telewizji. Będą oni odbierać zgłoszenia rejestracyjne odbiorników od klientów i przekazywać je Poczcie Polskiej, która pobiera abonament. Poczta będzie mogła zażądać od płatnego Czytaj więcej →