PE: Elastyczne 6 mld euro w budżecie Unii

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą przeznaczyć dodatkowych 6 mld euro w wieloletnim budżecie Unii na przeciwdziałanie kryzysowi imigracyjnemu i rozwój rynku pracy.

Obradami nad Europejskim Korpusem Solidarności rozpoczyna się w poniedziałek wieczorem sesja Parlamentu Europejskiego. Korpus to specjalny program wolontariatu kierowany do młodych Europejczyków (18-30 lat). Wolontariusze będą mogli zgłaszać się do udziału w projektach społecznych oraz niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i uchodźcom. Program oficjalnie zaczął się w grudniu.

Rewizja planów finansowych 2014-2020. Zbliża się półmetek realizacji obecnej perspektywy finansowej. Jest to moment, w którym Parlament, Komisja i Rada Unii Europejskiej (składającą się z ministrów rządów krajów członkowskich) dokonują oceny i podsumowania wydatkowania środków unijnych. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w Unii instytucje te uzgodnić poprawki w budżecie na kolejne 3 i pół roku.

Rezerwa budżetowa na kryzys. W lipcu 2016 r. PE jako pierwszy z trzech organów dokonał przeglądu i zaproponował zmiany, m.in. podkreślając potrzebę zwiększenia pieniędzy na bezpieczeństwo i reagowanie na kryzys migracyjny. Większość postulatów PE znalazło się w propozycji Komisji Europejskiej, nie spotkały się jednak z pełną akceptacją państw członkowskich. W efekcie rozmów między PE, Komisją a Radą UE powstała obecna propozycja, której sprawozdawcami w Parlamencie są europosłowie: Polak Jan Olbrycht (PO, EPL) i Francuzka Isabelle Thomas (S&D). Najważniejsze ustalenia dotyczą utworzenia dodatkowych rezerw na wypadek nieprzewidzianych wydatków (np. konieczność odpowiedzi na kryzys imigracyjny). Posłowie chcą przeznaczyć na rezerwę 6 mld euro.

Jeśli nie kryzys, to miękki rozwój. – Te pieniądze będzie można wydać na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, kreowanie nowych miejsc pracy dla młodych czy program wymiany studenckiej Erasmus+. Sfinansują także działania Unii mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa naszych obywateli – mówi MamPrawoWiedziec.pl poseł Olbrycht.

Jeśli posłowie to zaakceptują, projekt zmian przejdzie do Rady UE, gdzie odbędzie się ostateczne głosowanie. Aby prawo zostało przyjęte, państwa członkowskie muszą zagłosować jednomyślnie.

Ochrona środowiska: olej palmowy i emisja spalin. Kateřina Konečná (GUE/ NGL, Czechy) przedstawi sprawozdanie dotyczące użycia oleju palmowego na terenie Unii. Od 20 lat zużycie oleju palmowego w produkcji żywności, kosmetyków i biopaliw globalnie wzrasta. Jak zauważa Konečná, jego uprawa powoduje degradację środowiska naturalnego w strefie subtropikalnej, a jego spożycie może być szkodliwe dla zdrowia. Unia jest drugą gospodarką świata pod względem konsumpcji oleju palmowego. Parlament Europejski chce zmniejszenia jego stosowania w produkcji biopaliw. Sprawozdanie Konečnej zawiera zalecenia dla Komisji Europejskiej, która ma inicjatywę ustawodawczą i może przygotować w tej sprawie projekt nowego prawa.

We wtorek posłowie Jens Gieseke (EPL, Niemcy) i Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holandia) przedstawią sprawozdanie, dotyczące fałszowania pomiarów emisji spalin przez koncerny motoryzacyjne. Sprawozdawcy są zdania, że KE zaniedbała tę sprawę, chociaż już 10 lat temu było wiadomo, że pomiary emisji tlenków azotu w powietrzu znacząco różnią się od wyników otrzymywanych w laboratoriach. PE zaleca Komisji Europejskiej przygotowanie nowelizacji przepisów, aby testy były wykonywane w warunkach rzeczywistych, a nie tylko laboratoryjnych.

PE proponuje warunki Brexitu. Posłowie przygotowali projekt rezolucji, dotyczący warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii. Autorami jest sześcioro posłów: Manfred Weber (EPL, Niemcy), Gianni Pittella (S&D, Włochy), Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia), Philippe Lamberts (Zieloni, ELA, Francja) i Ska Keller (Zieloni/ELA, Niemcy) oraz Danutę Hübner (PO, EPL). Jednym z najważniejszych postulatów jest utrzymanie na terenie Wielkiej Brytanii praw przysługujących wszystkim obywatelom państw unijnych, m.in. prawa swobodnego podejmowania pracy; również Brytyjczycy zachowaliby takie same prawa w Unii.

Po Brexicie Unia może podpisać z Wielka Brytanią umowę stowarzyszeniową, w której określą nowe warunki współpracy międzynarodowej.

Bezpieczniej dla pacjentów. Posłowie przyjrzą się ponownie projektowi zmian prawa rynku wyrobów medycznych. Jego celem jest zaostrzenie procedur sprawdzania jakości. Posłowie wysłuchają dwóch sprawozdań. Glenis Willmott (S&D, Wielka Brytania) przedstawi propozycje zmian w prawie, dotyczące m.in. wyrobu implantów piersi i bioder, natomiast Peter Liese (EPL, Niemcy) – wyrobów używanych do diagnostyki in vitro. Jeśli prawo zostanie przyjęte, producenci mogą spodziewać się zaostrzonych kontroli. Dodatkowo, produkty wysokiego ryzyka będą sprawdzane na obecność chorób zakaźnych.

Tańszy roaming. W czwartek odbędzie się głosowanie nad ograniczeniem stawek hurtowych w roamingu. Podróżujący po Unii będzie płacił za usługi telefoniczne tę samą stawkę, co na terenie swojego kraju. Jeśli posłowie przyjmą projekt, będzie on głosowany w Radzie.

Międzynarodowy Dzień Romów. W czwartek 6 kwietnia PE będzie obchodził Międzynarodowy Dzień Romów. Dwa lata temu posłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili sprzeciw wobec postaw antyromskich i zwrócili uwagę na nasilanie się wrogości wobec tej grupy etnicznej. Po dwóch latach od uchwalenia aktu odbędzie się debata, jakie działania podejmują Rada UE i Komisja Europejska, aby zwalczać przejawy dyskryminacji wobec grup romskich w Europie. Pod pytaniami do Rady i Komisji podpisali się posłowie pięciu z ośmiu frakcji: Europejskiej Partii Ludowej (EPP), Socjalistów i Demokratów (S&D), Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Grupy Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie (G/EFA), Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL).

Fot. PE/Instagram

Pozostałe z : 300Zagranica

Tusk: Nie będzie Europy, jakiej pragniemy, jeśli od wewnątrz opanują ją nasi polityczni barbarzyńcy

– Mówiąc wprost: nie będzie Europy, jaką znamy, bez granic i egzekucji prawa i nie będzie Europy, jakiej pragniemy, jeśli od wewnątrz opanują ją nasi polityczni barbarzyńcy. Świadomość, że mamy wspólne granice i terytorium musi nas na nowo połączyć, a nie ostatecznie podzielić. Powinniśmy starać się pogodzić potrzebę bezpieczeństwa z Czytaj więcej →

PE: Czy Turcja nie będzie już kandydatem na członka wspólnoty?

Posłowie zagłosują nad rezolucją potępiającą referendum konstytucyjne w Turcji. Poza tym: lepszy dostęp do książek dla niewidomych i dyskusja nad jakością produktów w UE (sesja 3-6 lipca) Turcja nie będzie już kandydatem na członka wspólnoty? W czwartek Parlament Europejski będzie głosował nad rezolucją, w której potępia okoliczności przeprowadzenia kwietniowego referendum Czytaj więcej →

MamPrawoWiedziec.pl pyta posłów: jak pomagać uchodźcom?

Jeśli działać na miejscu, to raczej humanitarnie niż militarnie. 18 posłów mówi, jak reagować na kryzys migracyjny MamPrawoWiedziec.pl spytało posłów o ich poglądy na politykę wobec uchodźców. To te same pytania, które zadaliśmy kandydatom w wyborach w 2015 r. Spośród 460 posłów, którzy otrzymali elektroniczny kwestionariusz na pytania odpowiedziało 18. Czytaj więcej →

V4: Nie dla jednolitego rynku pracy w Europie

Komisja Europejska chce takich samych praw socjalnych dla pracowników w Unii. Projekt wzbudza obawy Czech, Polski i Węgier. Słowacja, kraj euro, jest mniej sceptyczna. Komisja Europejska chce ujednolicić standardy zatrudnienia w Unii Europejskiej. W planie ma zrównanie praw pracowniczych we wszystkich krajach i w ramach wszystkich rodzajów umów oraz ma Czytaj więcej →

PE: Będzie ponaglenie do kwotowego przyjęcia uchodźców?

Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego 15-18 maja posłowie będą obradować nad oświadczeniem Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie kwotowej relokacji uchodźców. Kwoty ustalono jeszcze we wrześniu 2015 r., w czasie rządów Ewy Kopacz. PiS ich nie akceptuje. W PE także uszczelnianie budżetu, Brexit i wojna w Syrii – zapowiada MamPrawoWiedziec.pl. Czytaj więcej →