Polityka europejska PiS ma być – jak zapowiedział w Poznaniu Grzegorz Schetyna – jedną z kluczowych kwestii składających się na uzasadnienie wniosku Platformy o wotum nieufności dla rządu, który dzisiaj został zaprezentowany. Sejm nie zajmie się nim jednak w przyszłym tygodniu. Zgodnie z prawem, do rozpatrzenia może – a nawet musi – dojść na jednym z dwóch kwietniowych posiedzeń.

Regulamin Sejmu jasno mówi, iż „rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności przez Sejm i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia i nie później niż na następnym posiedzeniu”. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 22-24 marca, ale Platforma dopiero w przyszłym tygodniu formalnie złoży wniosek – nie upłynie więc wymagane 7 dni.

Kolejny raz posłowie na Wiejskiej zbiorą się 5-7 kwietnia – to na chwilę obecną bardziej prawdopodobny termin – a następnie 20-21 kwietnia i to właśnie na jednym z tych posiedzeń Sejm rozpatrzy wniosek o tzw. konstruktywne wotum nieufności, czyli wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów i wybór nowego premiera. Wniosek ma prezentować Grzegorz Schetyna – który jest także kandydatem na premiera. Sejm wyraża rządowi wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów.

Fot. PO