Sejm w tym tygodniu zajmie się wnioskiem o odwołanie Marka Kuchcińskiego, a rząd – projektem ustawy o sieci szpitali. Posiedzenie RM poprowadzi premier Beata Szydło – we wtorek ma odbyć się jej konferencja prasowa. Ten tydzień to także przesłuchanie przed komisją śledczą prokurator Barbary Kijanko, nazywanej kluczowym świadkiem ws. afery Amber Gold.

Senatorowie rozpatrzą ustawę dot. powołania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, a Polska wyśle odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej ws. TK. W najbliższych dniach poznamy nazwisko kandydata na nowego sędziego Trybunału, gdyż w środę upływa termin na zgłaszanie kandydatów. Z kolei prezydent Duda spotka się z przedstawicielami organizacji prawniczych.

Ponadto w poniedziałek – co zapowiedział Antoni Macierewicz – ma zostać ogłoszony przetarg na śmigłowce. – W poniedziałek ma zostać ten przetarg ogłoszony, oferty mają zacząć spływać – mówił szef MON podczas konferencji prasowej na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Przetarg ma zostać ogłoszony na 16 śmigłowców.

*****

PAD z przedstawicielami organizacji prawniczych. – Prezydent Andrzej Duda zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji prawniczych, w tym stowarzyszeń sędziów i prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, które apelowały do niego „o pomoc w zażegnaniu kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce”poinformowała Kancelaria Prezydenta. Do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim, zostali zaproszeni przewodniczący oraz sekretarz Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Odpowiedź Polski na rekomendacje KE. We wtorek mija termin, w którym Polski powinna odpowiedzieć na rekomendacje Komisji Europejskiej ws. TK. Rafał Bochenek w TVP Info zapewniał, że odpowiedź zostanie wysłana w terminie. – Termin mamy do wtorku. Prawdopodobnie w poniedziałek wieczorem taka odpowiedź wyjdzie od nas – stwierdził rzecznik rządu.

Rząd o sieci szpitali. – We wtorek jest posiedzenie Rady Ministrów. Chyba takim najbardziej gorącym tematem, który będzie poruszany na posiedzeniu we wtorek to właśnie ustawa o sieci szpitali – mówił Rafał Bochenek w “Gościu Wiadomości” TVP Info. Na razie tego punktu nie ma w porządku obrad, ale – jak można przypuszczać – zostanie dopisany przed posiedzeniem. Dzień później, w środę o 10:45 minister Radziwiłł na trzech połączonych komisjach przedstawi informację dot. skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali.

Senat o komisji weryfikacyjnej. We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Senatu, na którym senatorowie mogą zająć się ustawą dot. powołania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Rządową propozycją już w ubiegłym tygodniu zajmowała się senacka komisja, a na poniedziałek i wtorek zaplanowano kolejne posiedzenia. Senat prawie na pewno wprowadzi poprawki dot. umocowania statusu członków komisji. W mijającym tygodniu senator PiS zaproponował, aby członkowie w zakresie pełnienia obowiązków sekretarzy stanu – i to nie w resorcie sprawiedliwości – wykonywali zadania związane wyłącznie ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Sejm o odwołaniu Kuchcińskiego. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu. Według wstępnego harmonogramu, rozpatrzenie tego punktu nastąpi o 9:00. Debata potrwa półtorej godziny – głosowanie ma odbyć się o 10:30. Kandydatem PO na nowego marszałka Sejmu jest Rafał Grupiński. We wniosku napisano m.in., iż “fakty wskazują na uzasadnione podejrzenie, że marszałek Sejmu prowadził obrady w Sali Kolumnowej przy braku kworum podczas przeprowadzanych głosowań projektu ustawy budżetowej na 2017 rok”. Według Platformy, Kuchciński naruszył Konstytucję oraz szereg przepisów, w tym szczególności procedurę stanowienia prawa i zasadę trzech czytań. W konsekwencji budżet miał zostać uchwalony w sposób nielegalny.

Kijanko przed komisją śledczą. W środę o 10:00 sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłucha Barbarę Kijanko, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku, nazywaną kluczowym świadkiem ws. afery Amber Gold. Dzień wcześniej, we wtorek o 10:00 nastąpi przesłuchanie Andrzeja Jakubiaka, byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Marka Belki, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Kandydat na sędziego TK. W środę mijają 21 dni od Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK, które stwierdziło wygaśnięcie mandatu sędziego Andrzeja Wróbla. W praktyce oznacza to, że w najbliższym tygodniu poznamy nazwisko kandydata PiS na stanowisko sędziego TK – regulamin Sejmu mówi bowiem, że wniosek składa się marszałkowi Sejmu w terminie 21 dni od dnia odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Przed głosowaniem kandydata będzie musiała zaopiniować sejmowa komisja. Do wyboru może dojść najwcześniej po 7 dniach od dnia doręczenia posłom druku, chyba że Sejm postanowi inaczej.

Komisja zdrowia o leczniczej marihuanie. W czwartek o 12:00 sejmowa Komisja Zdrowia ma rozpatrzyć i zatwierdzić projekt formularza notyfikacyjnego w sprawie notyfikacji poselskiego projektu ustawy dot. zalegalizowania leczniczej marihuany. Komisja na początku lutego przyjęła sprawozdanie, a prace nad projektem miały zakończyć się lada moment. Jeżeli propozycja Kukiz ‘15 – po modyfikacjach – będzie musiała być notyfikowana w KE, to prace opóźnią o jakiś czas.

Fot. Sejm