Prezydent USA Barack Obama wyraził „zaniepokojenie” sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego – te słowa będą cytowane przez wszystkie wieczorne serwisy. Na trwającym szczycie NATO w Warszawie padło kilka kluczowych deklaracji – oto 5 najważniejszych z nich.

— OBAMA O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM: „Wyraziłem zaniepokojenie wobec niektórych działań wokół TK. Podkreśliłem, że jesteśmy bardzo przywiązani do polskiej suwerenności, ale zaznaczyłem, że chociaż parlament pracuje nad rozwiązaniami, to potrzebne jest więcej pracy. Jako przyjaciel i sojusznik namawiamy wszystkie partie, by podtrzymały polskie instytucje demokratyczne. To sprawia, że jesteśmy demokracjami – nie słowa zapisane w konstytucji albo głosowanie w wyborach, ale instytucje na których polegamy codziennie, rządy prawa, wolne media i niezależne sądy”.

— OBAMA O TYSIĄCU AMERYKAŃSKICH ŻOŁNIERZY W POLSCE: „W ramach zwiększania obecności NATO na wschodniej flance Stany Zjednoczone wyślą do Polski batalion – około tysiąca amerykańskich żołnierzy, którzy będą służyć z Polakami ramię w ramię. W Polsce będzie także dowództwo ciężkiej brygady pancernej, która zostanie rozlokowana w Europie na początku przyszłego roku”.

— TUSK O PODWAŻANIU LIBERALNEJ DEMOKRACJI: „W debatach publicznych w Waszyngtonie, Londynie, Berlinie, Paryżu czy Warszawie pojawiają się coraz częściej hasła antydemokratyczne, wzywające do narodowego egoizmu, izolacjonizmu, eurosceptycyzmu. Warto, abyśmy dziś wyraźnie zadeklarowali, że kto występuje przeciwko Ameryce, szkodzi Europie, kto atakuje Unię Europejską, szkodzi Ameryce. Kto podważa fundamenty liberalnej demokracji szkodzi jednej i drugiej”.

— TUSK O WSPÓLNYCH WARTOŚCIACH DLA UE I NATO: „Na koniec chciałbym powiedzieć, że łączy nas dużo więcej niż tylko wspólne zagrożenia. W Traktacie Północnoatlantyckim jego strony zadeklarowały, że  cytuję  „są zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa.” Na tych samych zasadach oparte są traktaty założycielskie Unii Europejskiej. Wierność tym wartościom pozostaje nie tylko warunkiem spójności naszej wspólnoty, ale jest to de facto powód, dla którego jesteśmy gotowi bronić się wzajemnie. Każdy kto osłabia te wartości, prędzej czy później doprowadzi do osłabienia naszego bezpieczeństwa.”

— DUDA O ZADANIACH DLA NATO: „NATO musi dowieść w Warszawie, że jest i będzie wiarygodnym sojuszem na rzecz pokoju, wolności i demokracji. Aby mogło nim pozostać, Konieczne jest znaczne wzmocnienie jego potencjału odstraszania i obrony. Niezależnie od kierunków, z których płyną zagrożenia i ich charakteru, razem musimy pokazać, że nie ma naszej zgody na politykę zastraszania i agresji”.

fot. US mission to NATO