Trybunał Konstytucyjny w tym tygodniu zajmie się ustawą o Trybunale, która – jak można przypuszczać – zostanie w najważniejszych punktach zakwestionowana. Politycy PiS zdążyli już zapowiedzieć, że werdyktu z deliktem prawnym nie opublikują, więc tzw. “kryzys konstytucyjny” – o którym mówił nawet prezydent Duda – już za kilka dni może stać się faktem.

W tym tygodniu także Komisja Wenecka wyda opinię nt. zmian w Trybunale, a Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Błaszczaka. Na początku tygodnia premier Szydło uda się na szczyt UE-Turcja, a rząd zajmie się projektem ustawy o ŚDM. W tygodniu po raz pierwszy zbierze się także RBN. Być może już za kilka godzin dowiemy się, kto wygrał wybory uzupełniające do Senatu na Podlasiu.

Wynik wyborów na Podlasiu. Pierwszym politycznym tematem tygodnia będzie wynik wyborów uzupełniających na Podlasiu, gdzie Mieczysław Bagiński – kandydat opozycji – rywalizował z Anną Marią Anders. Dla PiS stawka to poparcie dla całego projektu “dobrej zmiany”. Im gorszy wynik Anders – przy ogromnym zaangażowaniu w kampanię polityków PiS, zwłaszcza Jarosława Kaczyńskiego – tym łatwiej będzie opozycji argumentować, że podejście PiS zostało odrzucone.

Sejm o wotum nieufności wobec Błaszczaka. We wtorek o 19:00 komisja Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzy i zaopiniuje złożony przez klub PO wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. Jeszcze w tym tygodniu w tej sprawie powinna odbyć się sejmowa debata na sali plenarnej, a także głosowanie. 3-dniowe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę. Posłowie mają wybrać też nowego członka RPP – zostanie nim najpewniej obecny poseł PiS Jerzy Żyżyński.

TK zbada ustawę o Trybunale. We wtorek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, w czasie którego sędziowie zbadają tzw. PiS-owską nowelizację ustawy o Trybunale, która – zdaniem części komentatorów – paraliżuje prace TK. Nowelizację zaskarżyli m.in. posłowie PO, PSL i Nowoczesnej, a także I prezes Sądu Najwyższego, RPO i KRS.

Jeżeli Trybunał zakwestionuje kluczowe zapisy ustawy, to rząd PiS najprawdopodobniej nie opublikuje wyroku. Politycy tej partii sugerowali już, że werdykt wydany niezgodnie z prawem może nie zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nowa ustawa mówi bowiem, że skargi konstytucyjne powinny być rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

Opinia KW dot. zmian w Trybunale. Komisja Wenecka opinię na temat zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym przyjmie na najbliższym plenarnym posiedzeniu 11-12 marca. Już wersja robocza – opublikowana w ubiegłym tygodniu – wskazuje, że opinia KW będzie dla rządu PiS jednoznacznie negatywna. Kluczową sprawą jest to, czy parlament dostosuje się do opinii Komisji, wykonując jej zalecenia. Politycy PiS na razie dają do zrozumienia, że nie. Jarosław Kaczyński kilka dni temu stwierdził, że “projekt opinii Komisji Weneckiej jest absurdalny”. Stwierdził też, że “to są tylko opinie o charakterze doradczym, czy nawet mniej niż doradczym i w żadnym razie nas nie obowiązują”.

Szczyt UE-Turcja. W poniedziałek odbędzie się jednodniowy szczyt UE-Turcja w Brukseli. Tematem będzie między innymi ocena realizacji porozumienia dotyczącego wsparcia państw Wspólnoty dla Turcji, które zakładało m.in. przeznaczenia na ten cel 3 mld euro. Dyskusja na szczycie będzie dotyczyć sytuacji migracyjnej w całej Unii i przygotowania do pojawienia się kolejnej fali uchodźców.

Demonstracja Nowoczesnej 12 marca. Demonstracja 12 marca w obronie TK będzie sprawdzianem dla Ryszarda Petru i możliwości organizacyjnych Nowoczesnej. Do demonstracji przyłączył się KOD, ale to dla Petru będzie to kluczowy dzień, istotny również jeśli chodzi o rywalizację z PO, która w tym tygodniu inauguruje spotkania Klubów Obywatelskich.

Pierwsze posiedzenie RBN. 9 marca ma odbyć się pierwsze posiedzenie RBN po objęciu władzy przez prezydenta Dudę. Opozycja od wielu miesięcy domagała się takiego spotkania, które ma być poświęcone aktualnym sprawom bezpieczeństwa Polski. Opozycja może wykorzystać RBN jako próbę narzucenia własnych tematów jak np. zaangażowania polskich F-16 w operacje przeciwko ISIS.

Rząd o specustawie dot. ŚDM. Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się specustawą regulującą kwestie organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Rządowa propozycja zakłada m.in. że wolontariusze Światowych Dni Młodzieży zostaną sprawdzeni pod kątem bezpieczeństwa. To kolejny projekt forsowany w szybkim tempie – został opublikowany w drugiej połowie lutego. Projekt zakłada też, że do 15 maja organizator ma przedstawić komendantom głównym policji i straży pożarnej plan postępowania na wypadek zagrożenia.

Fot. TK/Bartłomiej Cacko