TK umorzył sprawę uchwał Sejmu, o unieważnieniu wyboru w październiku przez poprzedni Sejm pięciu sędziów TK i o powołaniu w grudniu pięciu nowych osób przez większość sejmową. Jednocześnie TK w uzasadnieniu napisał, że wybór 3 sędziów przez PO 8 października był legalny.

Prezes TK Andrzej Rzepliński oraz sędziowie Andrzej Wróbel i Marek Zubik złożyli zdania odrębne; uznali w nich, że Trybunał mógł zbadać sprawę uchwał dotyczących wyboru sędziów.

Postanowienie TK zostało wydane na podstawie poprzedniej ustawy o Trybunale.

tk1

Oto fragmenty zdania odrębnego ze strony prof. Andrzeja Rzeplińskiego:

 

rzep

rzep1

rzep2