Rozwój i uproszczenie e-usług dla obywateli, lepsze wykorzystanie środków UE na administrację,nauka kodowania w szkołach, cyberbezpieczeństwo – to tylko niektóre z priorytetów dla Ministerstwa Cyfryzacji, które przedstawiła minister Streżyńska na posiedzeniu sejmowej komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Minister zapowiedziała też powołanie podsekretarza stanu odpowiedzialnego tylko za cyberbezpieczeństwo. Oto najważniejsze z nich.

Lepsza koordynacja działań cyfrowych w administracji. Jak powiedziała minister, jednym z priorytetów jest zbudowanie takiego systemu system instytucjonalny i otoczenia prawnego, które umożliwi „efektywną koordynację działań w zakresie e-administracji”. Jak przyznała, do tej pory te działania były rozproszone, co skutkowało m.in. dublowaniem się wydatków, a środki nie były efektywnie wydawane. Minister zapowiedziała też reorganizację na przyszłość ram prawnych w zakresie programu operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacji strategicznych projektów w administracji, tak aby można było lepiej układać priorytety całej administracji. Teraz jak – jak mówiła Streżyńska – jest to trudne.

Konsolidacja rozwoju e-usług, gov.uk wzorem. Jak powiedziała minister: „Zmierzamy do tego, by polskie państwo było usługowe – by obywatel czuł się maksymalnie komfortowo, by łatwo było załatwić sprawę, by obywatele mieli wrażenie, że państwo nie jest opresyjne”. Minister przyznała, że brakuje strategii i koordynacji w tej sferze. „Gdy przejrzeliśmy dotychczasowe wydatki, to przekonaliśmy się, że każdy resort ma w piwnicy ogromne zasoby dyskowe, które można by z powodzeniem wykorzystywać na różne potrzeby” – dodała, przyznając że popełniono wiele błędów w rozwijaniu tych projektów, w tym w ZUS, w platformach medycznych itd.

Jednym z kluczowych elementów rozwoju e-usług ma być konsolidacja nadzoru i kontroli nad projektami w jednym miejscu. Jak przyznała Streżyńska, ma powstać być centrum koordynacji takich projektów na wzór brytyjski lub amerykański. Dla obywatela podstawą ma być portal obywatel.gov.pl, który będzie prostą i przejrzystą bramą do e-administracji. Wzorem ma być brytyjski portal gov.uk, a portal ma być zintegrowany z ePUAP w części, którą da się na jego potrzeby wykorzystać.

Nauka programowania w szkołach. Nacisk na wprowadzenie powszechnej nauki programowania w szkołach podstawowych jest jednym z priorytetów ministerstwa, co ma się stać przy ścisłej współpracy z MEN. Jak powiedziała Streżyńska: „To zostało dostrzeżone już przez polski rząd, jesteśmy po rozmowach z MEN, jest bardzo pozytywne nastawienie do tego zagadnienia”. Jak podkreślała, programowanie „uczy pewnego reżimu myślenia, pewnej dyscypliny myślowej”. Pilotażowe projekty mają ruszyć już od września 2016 roku.

Cyberbezpieczeństwo. Jednym z priorytetów ministerstwa będzie wdrożenie ram prawnych i instytucjonalnych Krajowego Systemu Ochrony Cyberprzestrzeni. Jak przyznała Streżyńska: „Role ministerstwa jest [tu] kluczowa, ten temat był zaledwie dotknięty. Będziemy podejmować działania związane z wdrożeniem unijnej dyrektywy o cyberbezpieczeństwie, nad którą prace dobiegają już końca”.

Otwieranie danych publicznych. Jak przyznała minister: „Projekt ustawy o ponownym użytkowaniu danych publicznych lada dzień trafi do parlamentu, został przyjęty przez rząd na ostatnim posiedzeniu”.

Telekomunikacja. Jak przyznała Streżyńska, najszybciej pod obrady parlamentu trafi ustawa zmieniająca ustawę o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Jak tłumaczyła minister, jest związane ze Światowymi Dniami Młodzieży i możliwości rozbudowy sieci na terenie Krakowa dla ponad 3 milionów gości ŚDM w Krakowie, także pod względem bezpieczeństwa. Nowelizacja ma umożliwić reagowanie na takie wydarzenia – rozbudowę sieci tam gdzie jest to potrzebne i budowę sieci tymczasowych. Zmiany w prawie telekomunikacyjnym mają też dotyczyć jednolitego rynku cyfrowego, co jest wymuszone zmianami prawa unijnego w tej sferze.

fot. sejm.gov.pl