300POLITYKA jako pierwsza publikuje list premier Beaty Szydło do górników i przedstawicieli branży wydobywczej, który został rozesłany do wszystkich najważniejszych zakładów w branży. List trafił do wszystkich 39 kopalni i instytucji związanych z górnictwem. O 12:00 Beata Szydło w Brzeszczach wygłosi przemówienie o górnictwie i jego obecnej sytuacji. To element szerszego przekazu KPRM w Barbórkę, obliczonego na pokazanie, że rząd uznaje ten dzień nie tylko jako okazję do świętowania.

Poza życzeniami szefowa rządu zapewnia też: „Kierowany przeze mnie rząd dołoży wszelkich starań, by wydobycie polskiego węgla przynosiło korzyści kopalniom, gospodarce i wszystkim Polakom”. Szydło podkreśla też, że górnictwo ma być w kolejnych latach większą niż dziś gwarancją polskiego bezpieczeństwa.

list7a

Rano Beata Szydło mówiła w Libiążu: „Polskie górnictwo musi się rozwijać, musi być doinwestowane, musi być nowoczesnym górnictwem – bo taki jest dziś świat. I wierzę w to głęboko, że ten plan da się zrealizować”.