„Nie dla islamskiej dzielnicy w naszym mieście”,”Nie dla islamizacji Polski” – to główne hasła nowej akcji, z którą startuje KORWiN. Jak słyszymy, to będzie jeden z głównych tematów kampanii parlamentarnej partii. Na stronie KORWINa działa już petycja do władz Polski. Jak czytamy w niej:

„My, niżej podpisani obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, wzywamy Panią Premier Rządu RP, Ewę Kopacz, do odrzucenia kwot relokacji imigrantów, przewidzianych dla Polski przez Komisję Europejską.Domagamy się także natychmiastowego zaprzestania negocjacji na ten temat z odpowiednimi czynnikami unijnymi i zapewnienia, że żadnych umownych kwot dotyczących liczby imigrantów w Polsce po prostu nie będzie”.

W całej Polsce mają pojawić się plakaty z hasłami i odnośnikiem do całej akcji. 300POLITYKA publikuje je jako pierwsza.

islam1

To pierwsza tak duża próba wykorzystania tematu imigrantów w kampanii parlamentarnej.

islam2