Do 5 września do PKW musi trafić zawiadomienie: o utworzeniu komitetu wyborczego – w takim wypadku przez organ partii, lub o utworzeniu koalicyjnego komitetu albo komitetu wyborców – wtedy przez pełnomocnika.

Do 15 września, do 24:00, muszą być zgłoszone listy kandydatów na posłów lub senatorów w celu zarejestrowania.

10 października rozpocznie się emisja bezpłatnych spotów w mediach publicznych, przygotowanych przez komitety wyborcze. Potrwa aż do 23 października, do godziny 24:00 – czyli do ciszy wyborczej.

25 października odbędą się wybory parlamentarne – głosować będzie można między 7:00 a 21:00.

Dodatkowo, do 16 października można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, do 20 października – o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, a do 22 października – o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą (dla wyborców przebywających za granicą).

Fot. 300POLITYKA