Wiadomości podały wyniki ostatniego badania TNS Polska dla TVP:

Bronisław Komorowski 35% (-4)

Andrzej Duda 27% (+2)

Paweł Kukiz 15% (+4)

Janusz Korwin-Mikke 3% (-1)

Magdalena Ogórek 3% (-1)

Adam Jarubas 2%

Janusz Palikot 1% (-1).

Grzegorz Braun 1%.

Marian Kowalski 0%

Jacek Wilk 0%

Paweł Tanajno 0%

Niezdecydowani 13%.

CATI 6-7 maja, N=856

Na pytanie: „Czy zamierza Pan(i) zagłosować w tych wyborach?” 62% badanych odparło „zdecydowanie tak”, a 24% „raczej tak”. Raczej nie” i „zdecydowanie nie” – odpowiedziało po 6%, 2% wybrało odpowiedź „nie wiem”.

TNS Polska przeprowadził sondaż dla „Wiadomości” TVP1 6-7 maja, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadu telefonicznego (błąd +/– 3,1 proc.).

Więcej – tu