Powołanie przez Ryszarda Petru stowarzyszenia Nowoczesna.pl to – jak mówi się nieoficjalnie – tylko początek, a docelowo ma powstać projekt polityczny z poparciem Leszka Balcerowicza i Władysława Frasyniuka.

Petru w „Apelu o naprawę Rzeczypospolitej” pisze, że stowarzyszenie – które będzie pełnić rolę swoistego think tanku – to pierwszy etap ku Polsce nowoczesnej, przedsiębiorczej i praworządnej. Kolejnym etapem powinno być aktywne zaangażowanie się w bieżące sprawy Polski.

Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich zarysowuje nawet program – miałby to być projekt proreformatorski, z postulatami modernizacyjnymi, a nie ciepłą wodą w kranie, czyli filozofią rządów PO: – Aby w debacie o Polsce silniej niż dotychczas zabrzmiały postulaty modernizacyjne, stwarzające nadzieję na istotną poprawę warunków życia w kraju. Zamiast ciepłej wody w kranie proponujemy perspektywę lepszego jutra, którą osiągniemy poprzez wolny rynek, nieskrępowaną przedsiębiorczość, ograniczone, ale skuteczne państwo.

Petru pisze też, że „nieudolność rządzących, brak strategicznej wizji rozwoju kraju w połączeniu z absencją realnej alternatywy sprawiły, że zainteresowanie naszą inicjatywą przerosło moje oczekiwania”.

Po wyborach prezydenckich ma odbyć się pierwsze spotkanie poświęcone nowego przedsięwzięciu.

apel_o_naprawe_rzeczpospolitej_21_04_15

Fot. Facebook Ryszarda Petru