Sejm wyraził zgodę na ratyfikację konwencji antyprzemocowej, ale głosowanie pokazało, że Platforma nie jest w tej sprawie jednomyślna. Trudno jednak mówić o dużym rozłamie, bo tylko 12 posłów PO wyłamało się przy głosowaniu. Konwencja przeszła głosami PO, SLD, TR, BiG i części PSL oraz posłów niezrzeszonych. Teraz projekt ustawy ratyfikującej trafi do prezydenta.

3 posłów PO głosowało przeciw: Marek Biernacki, Jerzy Budnik i Lidia Staroń.

Od głosu wstrzymało się 5 posłów PO: Marian Cycoń, Joanna Fabisiak, Andrzej Gut-Mostowy, Mirosław Pluta i Wiesław Suchowiejko.

Nie głosowało 4 posłów PO: Teresa Hoppe, Mirosław Koźlakiewicz, Stanisław Lamczyk i Jacek Tomczak.

Bożenna Bukiewicz, Iwona Guzowska i Renata Janik w ogóle nie pojawiły się na dzisiejszych głosowaniach, więc nie bierzemy ich pod uwagę.

Fot. Krzysztof Białoskórski/Sejm