Najnowszy, styczniowy ranking zaufania CBOS – wykonany jeszcze przed podpisaniem porozumienia rządu z górnikami – pokazuje duże straty premier Ewy Kopacz, której ufa aż o 9 pp mniej Polaków w porównaniu z grudniem. Premier ma teraz 49%. Na pierwszym miejscu tradycyjnie prezydent Komorowski (78%, +2). Stracił też Radosław Sikorski (-6, ma 30%, aż o 9 pp więcej mu nie ufa ) i Janusz Piechociński (28%, -6 zaufania i +5 nieufności). Na trzecim miejscu w rankingu jest Ryszard Kalisz, a na czwartym – Grzegorz Schetyna (bz), któremu nie ufa jednak o 6 pp więcej ankietowanych niż  grudniu.

Na sporze z lekarzami Bartosz Arłukowicz zyskał zarówno przeciwników jak i zwolenników. Jak pisze CBOS: „Problemy z  zakontraktowaniem usług medycznych – szczególnie ostry w tym roku i angażujący opinię publiczną konflikt z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego, w wyniku którego część pacjentów w pierwszych dniach stycznia zastała zamknięte gabinety lekarzy rodzinnych – jak można było się spodziewać, przysporzyły mu przeciwników (wzrost nieufności o  8  punktów procentowych). W sporze tym minister nie do końca okazał się jednak wielkim przegranym, jednocześnie bowiem trochę więcej osób niż miesiąc wcześniej obdarza go zaufaniem (wzrost o 4 punkty procentowe).

Zyskał kandydat PiS na prezydenta, Andrzej Duda. Ma 23% (+5). Dudy nie rozpoznaje aż 36% badanych, 21% jest wobec niego obojętnych. To jednak dopiero drugi ranking CBOS, w którym uwzględniono kandydata PiS.

Jak zauważa CBOS: „Jedynymi politykami, których notowania nieco wzrosły od ubiegłego miesiąca, są liderzy prawicowych ugrupowań opozycyjnych: prezes PiS Jarosław Kaczyński (wzrost zaufania o 3 punkty i spadek nieufności o 4 punkty), wiceprezes tej partii Antoni Macierewicz (3‑punktowy wzrost zaufania i taki sam spadek nieufności) oraz lider stowarzyszonej z nią   Polski Razem Jarosław Gowin (wzrost zaufania o 3 punkty), a także kandydat PiS na urząd prezydenta Andrzej Duda, który stopniowo zaczyna zyskiwać na popularności”.

Także zaufanie do Leszka Millera nieznacznie wzrosło (+3 pp).

Politycy Zaufanie Nieufność Obojętność Nieznajomość
I ‘15 zmiana od XII ‘14 I ‘15 zmiana od XII ‘15
w procentach
Bronisław Komorowski 78 2 10 1 10 0
Ewa Kopacz 49 -9 26 9 20 1
Ryszard Kalisz 40 * 25 * 23 7
Grzegorz Schetyna 37 0 23 6 25 12
Leszek Miller 34 3 34 -1 26 2
Jarosław Kaczyński 33 3 48 -4 17 0
Zbigniew Ziobro 30 2 40 1 21 5
Radosław Sikorski 30 -6 40 9 19 6
Janusz Piechociński 28 -6 18 5 23 27
Jarosław Gowin 27 3 25 1 25 19
Marek Sawicki 25 0 17 1 23 30
Bogdan Borusewicz 24 1 10 2 20 42
Andrzej Duda 23 5 16 2 21 36
Bartosz Arłukowicz 21 4 40 8 16 20
Antoni Macierewicz 20 3 45 -3 19 11
Janusz Korwin-Mikke 18 0 55 3 17 6
Janusz Palikot 18 -3 56 4 21 3
Mateusz Szczurek 13 -2 8 2 17 58
Dariusz Joński 5 0 7 1 10 75
Włodzimierz Karpiński 3 * 4 * 9 80

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8–14 stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski