Najnowszy, styczniowy sondaż CBOS pokazujący preferencja partyjne nie pokazuje zdecydowanych zmian w poparcie dla kluczowych partii. PO ma 40% (-3 pp), PiS może liczyć na 29% (+1), PSL traci 2 pp (ma teraz 7%), SLD ma 6% (-1 pp).

Poniżej progu jest KNP (4%, bz). Jeszcze gorzej jest z Twoim Ruchem. Jak pisze CBOS o poparciu dla TR: „Wyniki styczniowego badania okazały się bardzo niekorzystne dla Twojego Ruchu. Poparcie dla partii Janusza Palikota, która od dłuższego już czasu miała słabe notowania, praktycznie wyczerpało się (odsetek jej zwolenników nie sięga nawet 0,5%).

Deklarowana frekwencja jest niemal identyczna jak miesiąc temu i wynosi 55%

Deklaracje uczestnictwa w potencjalnych wyborach parlamentarnych Wskazania respondentów według terminów badań
2013 2014 2015
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
w procentach
Na pewno wziął(ęła)bym w nich udział 54 54 58 54 57 52 51 52 51 50 55 55 61 54 55
Nie wiem, czy wziął(ęła)bym w nich udział 18 16 18 18 18 18 18 16 16 19 18 19 16 16 18
Na pewno nie wziął(ęła)bym w nich udziału 28 30 24 28 25 30 31 32 33 31 27 26 23 30 26

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8–14 stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

fot. CBOS