Sejm w styczniu zbiera się tylko na raz, na wydłużonym, 4-dniowym posiedzeniu. Wiele wskazuje na to, że jednym z dominujących tematów będzie górnictwo. Platforma jak najszybciej chce uchwalić tzw. ustawę węglową, niezbędną do rozpoczęcia procedury likwidacji kopalń.

*****

Wtorek – 13 stycznia

Tuż po 13:00, 84. posiedzenie rozpocznie się od złożenia ślubowań poselskich przez trzech nowych parlamentarzystów: Romualda Garczewskiego, Urszuli Pasławskiej i Małgorzaty Woźniak. To kolejna tura ślubowań po listopadowych wyborach samorządowych. W ten sposób Sejm będzie liczyć 459 posłów, więc w lutym ślubowanie złoży jeszcze jeden nowy parlamentarzysta.

W krótkim, 15-minutowym bloku głosowań posłowie rozstrzygną, czy Sejm wysłucha informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Wcześniej, o 12:00 Komisja Gospodarki będzie musiała zaopiniować złożony przez SLD wniosek o informację. Jak pisaliśmy na 300POLITYCE, na posiedzenie komisji Sojusz zaprosił przedstawicieli górniczych związków zawodowych.

O 17:00 na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji ds. Energetyki odbędzie się pierwsze czytanie tzw. ustawy węglowej. Kilka dni temu na 300 informowaliśmy, że Platforma w błyskawicznym tempie forsuje ten projekt. Na przyszły tydzień zwołano nawet dodatkowe posiedzenie Senatu, co oznacza, że ustawa musi zostać przegłosowana w tym tygodniu – w czwartek wieczorem, albo w piątek rano.

We wtorek posłowie rozpatrzą także uchwałę Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2015 – na Komisji Finansów Publicznych o 14:30, a na zamkniętym posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za Granicą o 18:00 przedstawiciele MSZ i MSW przedstawią informację na temat aktualnej sytuacji Polaków na wschodniej Ukrainie.

*****

Środa – 14 stycznia

Drugi dzień posiedzenia to przede wszystkim prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej. O 10:30 odbędzie się pierwsze czytanie projektu, zakładające przede wszystkim wprowadzenie zasady in dubio pro tributario – czyli, jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta – w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

O 13:00 posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji do rządowego projektu nowelizacji Prawa budowlanego. To jedna z zapowiedzi Donalda Tuska, zakładająca likwidację pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego.

O 15:15 minister edukacji przedstawi informację o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

*****

Czwartek – 15 stycznia

W przedostatnim dniu posiedzenia tradycyjnie, od 10:30 do 13:00, informacja bieżąca.

O 11:00 na Komisji ds. Służb Specjalnych szef ABW przedstawi informację na temat potencjalnych zagrożeń terrorystycznych związanych z powrotem obywateli państw europejskich (w szczególności do strefy Schengen) – uczestników konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Posiedzenie tradycyjnie zamknięte.

O 15:30 Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej – to także posiedzenie zamknięte – ustali dalszy tok postępowania oraz harmonogram przesłuchiwania świadków w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro. Wyznaczy także ostateczny termin składania wniosków dowodowych w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Zbigniewa Ziobro.

O 20:15 rozpocznie się pierwszy na tym posiedzeniu blok głosowań. Posłowie przegłosują zapewne tzw. ustawę węglową. Blok planowo ma zakończyć się o 22:00.

*****

Piątek – 16 stycznia

Między 9:00 a 10:30 drugi blok głosowań. Sejm przyjmie m.in. rządową nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych. Posiedzenie zakończy się najpóźniej o 13:30.

*****

Posłowie kolejny raz na Wiejskiej zbiorą się dopiero za 3 tygodnie, 4-6 lutego.

Fot. Sejm