W przedostatnim roku obecnej kadencji posłowie głosowali nad 218 ustawami. Ponad połowa z nich to projekty rządowe. Najbardziej obłożona pracą nad aktami prawnymi była sejmowa komisja finansów publicznych 

Trzeci rok kadencji oznacza przyspieszenie prac nad ustawami. Posłowie kończą prace zaczęte w poprzednich latach. Na wszystkich posiedzeniach w 2014 roku Sejm uchwalił 196 ustaw. Rok wcześniej – 167, dwa lata temu – 134.

Podczas każdego posiedzenia Sejmu posłowie głosują od kilku do kilkuset razy (nad ustawami, poprawkami czy kwestiami technicznymi, takimi jak przerwy). W kwestiach ostatecznego kształtu ustaw, uchwał, informacji rządowych czy składu komisji i urzędów, czyli spraw kluczowych, Sejm głosuje średnio kilkanaście razy w ciągu jednej sesji. Serwis MamPrawoWiedziec.pl przeanalizował kluczowe głosowania podczas 24 z 26 posiedzeń Sejmu w tym roku (bez dwóch ostatnich grudniowych sesji). W trakcie obrad odbyło się 357 kluczowych głosowań, a w tym nad 218 ustawami.

MamPrawoWiedziec.pl i Kohovolit.eu przygotowały porównywarkę poglądów wyrażonych przez posłów w wybranych głosowaniach Sejmu w 2014 roku. Można dzięki niej sprawdzić, jak głosowali posłowie i znaleźć osobę o poglądach najbardziej zbliżonych do naszych. Aby otworzyć porównywarkę, należy kliknąć tutaj.

Ustawodawcza władza wykonawcza

Spośród 219 ustaw, nad którymi obradowali w tym roku posłowie, ponad połowa (117, czyli 53 proc.) została napisana w Rządowym Centrum Legislacji. Sejm pracował także nad 73 projektami poselskimi (33 proc.), 13 senackimi (6 proc.), 8 komisyjnymi (4 proc.) i 4 prezydenckimi (2 proc.). Posłowie odrzucili w tym roku trzy projekty obywatelskie. Proponowane zmiany dotyczyły: wprowadzenia zakazu pracy w niedziele, przywrócenia wieku szkolnego dla dzieci siedmioletnich oraz zaostrzenia przepisów Kodeksu karnego w zakresie molestowania seksualnego dzieci.

Najbardziej skutecznymi legislatorami są rząd i komisje sejmowe. Żaden projekt rządowy nie został odrzucony. Komisje zgłosiły niewiele zmian w prawie, a wszystkie ich propozycje zostały zaakceptowane przez sejmową większość.

Akceptację uzyskało 45 projektów poselskich. 36 z nich wnieśli posłowie obozu rządzącego samodzielnie lub we współpracy z innymi klubami. Z Senatu pochodzi 11 uchwalonych w tym roku ustaw, a z Kancelarii Prezydenta – dwie: zmiany w zasadach tworzenia i likwidacji sądów rejonowych oraz zniesienie zakazu jeżdżenia na rowerze na szczycie wałów przeciwpowodziowych.

Sejm odrzucił 27 proc. poselskich projektów. Spośród 20 odrzuconych projektów tylko jeden był inicjatywą koalicjanta. Posłowie PSL zaproponowali zmiany, które umożliwiłyby rolnikom przeznaczenie niewielkich (poniżej 0,5 ha) obszarów rolniczych na inne cele niż rolnictwo lub zalesienie bez zgłaszania tego ministerstwu. Ustawę zawetował Prezydent i ostatecznie nie została uchwalona.

Najwięcej ustaw w finansachmpw1

Najbardziej obłożone pracą były komisja finansów publicznych oraz komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Akty prawne, nad którymi pracowały w 2014 roku, były przedmiotem kluczowych głosowań odpowiednio 39 i 17 razy. Na brak pracy nie mogli narzekać także członkowie komisji polityki społecznej i rodziny oraz spraw wewnętrznych. Dużo mniejszą liczbę ustaw – po jednym akcie – uchwalono w obszarach nowoczesnych technologii, skarbu państwa, mniejszości narodowych czy kultury i środków przekazu.

Porównywarka poglądów w kluczowych głosowaniach Sejmu w 2014 r.

MamPrawoWiedziec.pl wraz z Kohovolit.eu przygotowały porównywarkę poglądów wyrażonych przez posłów w wybranych głosowaniach Sejmu w 2014 roku. Jeśli chcesz sprawdzić, który poseł głosował zgodnie z twoim stanowiskiem w danej kwestii, wejdź na MamPrawoWiedziec.pl i skorzystaj z naszego narzędzia.

Jeśli chcesz śledzić, jak głosują posłowie w kluczowych sprawach, wejdź na MamPrawoWiedziec.pl, gdzie publikujemy wyniki głosowań nad ostatecznym kształtem ustaw.