W ostatnim miesiącu największe straty wizerunkowe poniósł lider SLD Leszek Miller. Prawdopodobnie słaby wynik wyborczy i jego wypowiedzi podważające wyniki wyborów samorządowych, odebrane przez niektórych jako sojusz z Prawem i Sprawiedliwością, przyczyniły się do 8­-punktowego spadku odsetka badanych wyrażających swoje do niego zaufanie (do 31%) i 7­punktowego wzrostu odsetka wyrażających nieufność (do 35%). To najgorszy wynik szefa SLD od czasu ponownego przejęcia przez niego steru w stronnictwie w grudniu 2011 roku.

Jak dalej czytamy w komunikacie CBOS: Na czele rankingu zaufania nadal pozostaje prezydent Bronisław Komorowski, któremu ufa trzy czwarte Polaków (76%), jednak w stosunku do listopada ich odsetek zmniejszył się o 4 punkty procentowe. Nadal co jedenasty badany (9%) wyraża swój brak zaufania do głowy państwa (tyle samo co przed miesiącem).

Na drugim miejscu pozostaje premier i przewodnicząca Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz, której ufa większość ankietowanych (58%). Jednak w porównaniu z zeszłym miesiącem notowania pani premier pogorszyły się (spadek zaufania o 4 punkty procentowe i wzrost nieufności o 4 punkty, do 17%).

Na trzecim miejscu w naszym rankingu znajduje się Donald Tusk. Byłemu liderowi PO, który niedawno objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, ufa ponad dwie piąte badanych (45%, wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do listopada), były premier budzi jednak nieufność ponad jednej trzeciej respondentów (35%).

Więcej niż co trzeci badany deklaruje, że ma zaufanie do obecnego ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny (37%) oraz do marszałka Sejmu i byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego (36%), a także do wicepremiera i lidera PSL Janusza Piechocińskiego (34%). Radosław Sikorski, po ujawnieniu jego podsłuchanych rozmów i późniejszych niefortunnych wypowiedziach na temat spotkań premiera Tuska z prezydentem Rosji, stracił swoje miejsce w ścisłej czołówce rankingu. Wydaje się jednak, że kolejne zarzuty wobec jego wydatków pokrywanych z publicznych funduszy nie wpłynęły na opinie na jego temat (brak istotnych zmian w ciągu ostatniego miesiąca), choć warto zwrócić uwagę na fakt, że jest on obecnie politykiem kontrowersyjnym, w stosunku do którego niemal tylu samo badanych deklaruje nieufność co zaufanie (31% do 36%)- czytamy w komunikacie CBOS.

Pogorszyły się także opinie o prezesie Prawa i Sprawiedliwości Jarosławie Kaczyńskim. Swoje zaufanie do lidera głównej partii opozycyjnej wyraża co trzeci badany (30%, spadek o 3 punkty procentowe). Ponad połowa badanych twierdzi, że nie ufa prezesowi PiS (52%, wzrost o 5 punktów).

Znacząco spadło zaufanie do Jarosława Gowina. Szef Polski Razem odnotował znaczący spadek odsetka ankietowanych deklarujących zaufanie (o 5 punktów procentowych od listopada).

Jedynymi politykami, których wizerunek w grudniu nieco się poprawił są Janusz Piechociński i Janusz Palikot. Liderowi Twojego Ruchu nadal nie ufa większość Polaków (52%), a swoje zaufanie do niego wyraża jedynie co piąty (21%), ale w stosunku do listopada odsetek ufających mu zwiększył się o 3 punkty procentowe, a nieufnych zmalał o 2.

Politycy
(uszeregowanie według odsetków deklarujących zaufanie)
Zaufanie Nieufność Obojętność Nieznajomość
XII 2014 Zmiana od XI br. XII 2014 Zmiana od XI br.
w procentach
Bronisław Komorowski 76 -4 9 0 13 1
Ewa Kopacz 58 -4 17 4 20 1
Donald Tusk 45 1 35 0 17 0
Grzegorz Schetyna 37 -4 17 0 26 15
Radosław Sikorski 36 0 31 -1 21 8
Janusz Piechociński 34 2 13 -3 22 25
Leszek Miller 31 -8 35 7 27 3
Jarosław Kaczyński 30 -3 52 5 15 1
Zbigniew Ziobro 28 -1 39 -1 23 6
Marek Sawicki 25 -3 16 -3 22 32
Jarosław Gowin 24 -5 24 1 28 18
Bogdan Borusewicz 23 -2 8 0 19 43
Janusz Palikot 21 3 52 -2 22 2
Tomasz Siemoniak 19 0 6 0 15 57
Andrzej Duda 18 * 14 * 20 43
Janusz Korwin-Mikke 18 -2 52 1 19 8
Bartosz Arłukowicz 17 -2 32 -2 19 27
Antoni Macierewicz 17 -2 48 1 20 11
Mateusz Szczurek 15 -1 6 0 14 60
Cezary Grabarczyk 14 -2 17 -1 18 46
Dariusz Joński 5 * 6 * 10 75

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (295) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‐to‐face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 grudnia 2014 roku na liczącej 936 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.