Comiesięczny ranking zaufania publikowany przez CBOS to jeden z najważniejszych sondaży politycznych w kraju. Jak wygląda zaufanie do polityków wśród elektoratów najważniejszych partii? Oto kluczowe wnioski z pogłębionego raportu CBOS, opartego na listopadowym sondażu.

Prezydent najpopularniejszy w elektoratach SLD i PSL. 

Elektoraty partii politycznych* Zaufanie Nieufność Średnia
ocen**
Odchylenie standardowe
w procentach
PO 95 2 3,73 1,55
SLD 93 1 3,25 1,68
PSL 82 8 2,65 2,17
PiS oraz Solidarna Polska i Polska Razem 68 18 1,56 2,90
Ogół badanych 80 9 2,47 2,45

Aż 68% wyborców zjednoczonej prawicy ufa prezydentowi Komorowskiemu. Zaufanie deklaruje też 93% osób popierających SLD. Ze względu na 80% zaufanie ogółu wyborców, takie wyniki prezydenta nie są zaskoczeniem.

Piechociński popularny w elektoracie PO. 

Politycy Elektoraty partii politycznych Ogół badanych
PO PSL PiS wraz z Solidarną Polską i Polską Razem SLD
zaufanie nieufność zaufanie nieufność zaufanie nieufność zaufanie nieufność zaufanie nieufność
w procentach
E. Kopacz 88 2 71 13 49 29 79 7 62 13
D. Tusk 82 8 43 39 27 53 41 37 44 35
G. Schetyna 58 13 53 14 41 26 46 15 41 17
R. Sikorski 59 18 45 25 26 56 43 39 36 32
J. Piechociński 50 11 51 10 26 26 52 25 32 16
J. Kaczyński 15 72 25 46 83 9 8 68 33 47
A. Macierewicz 10 71 23 42 42 21 8 81 19 47
Z. Ziobro 21 61 33 31 56 17 14 71 29 40
J. Gowin 29 34 22 27 51 11 22 45 29 23
L. Miller 45 25 47 23 32 44 82 7 39 27
J. Palikot 24 48 15 61 9 73 26 58 18 54
J. Korwin­‑Mikke 13 68 15 51 22 50 17 65 20 51

Jak się okazuje, pierwsza piątka najbardziej popularnych polityków w elektoracie PO (poza prezydentem) to Ewa Kopacz, Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, Radosław Sikorski i… Janusz Piechociński. Mocna pozycję w elektoratach innych partii ma Ewa Kopacz. Jak pisze CBOS: ” Spośród polityków PO, w elektoratach pozostałych ugrupowań wysoki poziom zaufania ma przede wszystkim premier Ewa Kopacz. Ufa jej 71% wyborców koalicyjnego PSL, a tylko 13% spośród nich nie ma do niej zaufania. Także wśród wyborców opozycyjnego SLD premier Kopacz wzbudza duże zaufanie – aż 79% zwolenników tej partii ufa szefowej PO (brak zaufania deklaruje 7%). Najsłabsze notowania ma wśród zwolenników PiS oraz – współpracujących z nim – Solidarnej Polski i Polski Razem, choć i tak więcej zdeklaro­wanych wyborców tych partii jej ufa (49%), niż wyraża w stosunku do niej nieufność (29%)”.

Gowin i Ziobro dużo mniej popularni niż Kaczyński w elektoracie prawicy. Kaczyńskiemu w elektoracie prawicy ufa 82% (6 pp mniej niż Kopacz u wyborców PO). Jak dalej zauważa CBOS:”Zbigniewowi Ziobrze ufa 56% wspólnego elektoratu PiS, Solidarnej Polski i Polski Razem, zaufanie do Jarosława Gowina wyraża zaś łącznie 51% zwolenników wszystkich tych partii. Lider Solidarnej Polski, niegdyś jeden z czołowych polityków PiS, poza dużą rzeszą sympatyków ma tu jednak również relatywnie sporo przeciwników – nie ufa mu blisko jedna piąta badanych (17%). Warto zauważyć, że w tym zdominowanym przez zwolenników PiS elektoracie więcej kontrowersji budzi jednak osoba wiceprzewodniczącego PiS i szefa Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154 M z 10 kwietnia 2010 roku, Antoniego Macierewicza. Zaufanie do niego wyraża w sumie 42% zdeklarowanych wyborców PiS, Solidarnej Polski i Polski Razem, a nieco ponad jedna piąta mu nie ufa (21%)”.

Miller niewiele popularniejszy od Kopacz we własnym elektoracie. Pierwsza cieszących się największym zaufaniem polityków w elektoracie SLD to prezydent Komorowski  – 93%, Leszek Miller – 82%  i Ewa Kopacz – 79%. Jak pisze CBOS: „Poza własnym elektoratem, lider SLD najwięcej zwolenników ma wśród wyborców PSL. Zaufaniem darzy go prawie połowa zdeklarowanych wyborców tej partii (47%), nie ufa mu zaś blisko co czwarty (23%). Niewiele gorzej jest odbierany również w elektoracie PO – 45% wyborców Platformy ma zaufanie do szefa SLD, a co czwarty mu nie ufa (25%). Natomiast wśród wyborców PiS, SP i PR lider SLD częściej budzi nieufność (44%) niż zaufanie (32%)”.

Słaba pozycja Piechocińskiego na tle innych liderów. Jak pisze CBOS: „W porównaniu z elektoratami innych ugrupowań, elektorat PSL jest słabo skoncentro­wany na osobie lidera i w mniejszym stopniu zbudowany na zasadzie zaufania do formalnego przywódcy. Zaufanie do Janusza Piechocińskiego wyraża tylko nieco ponad połowa badanych deklarujących poparcie dla PSL (51%), a co dziesiąty mu nie ufa[1]. Dużo większym zaufaniem cieszą się w tym elektoracie prezydent Komorowski i premier Ewa Kopacz. Oceny zbliżone do notowań Janusza Piechocińskiego ma tu także Grzegorz Schetyna (53% deklaracji zaufania). W odróżnieniu od szefów pozostałych liczących się partii, Janusz Piechociński jest jednak politykiem mniej wyrazistym, słabiej rozpoznawanym i co się z tym wiąże – mniej kontrowersyjnym. Jego nazwisko nic nie mówi sporej części ogółu ankietowanych, ale także – jak się okazuje – nie identyfikuje go spora część elektoratu PSL (19%). Podobną liczbę zwolenników jak w elektoracie PSL polityk ten ma wśród wyborców PO (50%) i SLD (52%)”.

Wnioski CBOS: „Co interesujące, jeśli wziąć pod uwagę sympatie elektoratów, można sądzić, że związki łączące SLD i PO są obecnie prawie równie silne jak obecnych koalicjantów PO i PSL. Znaczący politycy Platformy Obywatelskiej są równie popularni (a pani premier nawet popularniejsza) w elektoracie SLD jak PSL. Duża fascynacja politykami PO wśród zwolenników SLD może oznaczać także niebezpieczeństwo utraty wyborców przez tę drugą partię na rzecz pierwszej”.

To musi być dzwonek alarmowy dla strategów SLD przed najbliższymi wyborami – prezydenckimi i parlamentarnymi.

fot. prezydent.pl