Kryzys po publikacji tekstu Politico mocno odbił się na zaufaniu do Radosław Sikorskiego.  Jak pisze CBOS: „Marszałek stał się w oczach opinii społecznej postacią bardzo kontrowersyjną – społecznemu zaufaniu do jego osoby (36%) niemal dorównuje poziom deklarowanej nieufności (32%). Obecne załamanie się społecznego zaufania do Radosława Sikorskiego (spadek zaufania o 13 punktów procentowych i wzrost nieufności o 10 punktów) jest podobne do notowanego w lipcu br., w efekcie tzw. afery podsłuchowej. Warto tu przypomnieć, iż straty wizerunkowe – spowodowane ujawnieniem przez tygodnik „Wprost” treści rozmów prowadzonych w lokalach gastronomicznych oraz doniesieniami mediów na temat wysokości pokrytych ze środków publicznych rachunków za konsumpcję – obecny marszałek Sejmu zaczął odrabiać już po miesiącu”.

Na pierwszym miejscu w listopadowym rankingu cały czas prezydent Komorowski – ma 80% (bz).  Jego wynik jest powtórzeniem październikowego– najlepszego dotychczasowego wyniku w jego długiej politycznej karierze. W porównaniu z poprzednim pomiarem nieznacznie wzrósł jednak poziom nieufności do głowy państwa (o 2 punkty procentowe, do 9%).

Politycy
(uszeregowanie według odsetków deklarujących zaufanie)
Zaufanie Nieufność Obojętność Nieznajomość
XI 2014 Zmiana od X br. XI 2014 Zmiana od X br.
w procentach
Bronisław Komorowski 80 0 9 2 10 0
Ewa Kopacz 62 3 13 -4 21 1
Donald Tusk 44 1 35 -4 19 1
Grzegorz Schetyna 41 1 17 -3 27 12
Leszek Miller 39 -2 27 -1 27 4
Radosław Sikorski 36 -13 32 10 22 7
Jarosław Kaczyński 33 -1 47 -1 18 1
Janusz Piechociński 32 -2 16 4 22 27
Jarosław Gowin 29 -1 23 -2 26 18
Zbigniew Ziobro 29 -4 40 4 24 4
Marek Sawicki 28 -2 19 7 22 28
Bogdan Borusewicz 25 3 8 -1 22 42
Janusz Korwin-Mikke 20 0 51 -3 19 7
Tomasz Siemoniak 19 1 6 2 16 56
Bartosz Arłukowicz 19 -1 34 -2 19 25
Antoni Macierewicz 19 -2 47 -2 20 10
Jerzy Wenderlich 18 0 10 1 18 51
Janusz Palikot 18 -1 54 -4 22 3
Mateusz Szczurek 16 -3 6 0 16 58
Cezary Grabarczyk 16 2 18 -2 17 44
Adam Hofman 12 -8 45 15 19 22
Teresa Piotrowska 7 2 4 2 12 75

Jak pisze CBOS o następnych miejscach w rankingu: „jedynym obok prezydenta politykiem, który może się pochwalić zaufaniem ponad połowy polskiego społeczeństwa, jest premier i zarazem nowa przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, Ewa Kopacz (62%). Ponadto odsetek Polaków deklarujących zaufanie do pani premier po raz kolejny wzrósł (od października o 3 punkty procentowe i łącznie o 27 punktów w stosunku do sierpnia, kiedy to jeszcze nie było wiadomo, że zastąpi ona tym stanowisku Donalda Tuska). Wzrostowi zaufania do Ewy Kopacz po raz kolejny towarzyszy też zmniejszenie się odsetka badanych deklarujących nieufność do niej (od października o 4 punkty procentowe, do 13%).

Trzecie miejsce w listopadowym rankingu zaufania zajmuje Donald Tusk, który w porównaniu z październikiem nieco zyskał w oczach opinii publicznej – odsetek Polaków deklarujących zaufanie do byłego lidera PO zwiększył się o 1 punkt procentowy, do 44%, zmniejszyła się też grupa deklarujących nieufność do niego (o 4 punkty, do 35%). Warto zauważyć, iż obecne notowania Donalda Tuska są znacznie lepsze niż przed jego wyborem na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (294) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–16 listopada 2014 roku na liczącej 934 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

fot. sejm.