Grzegorz Schetyna po raz pierwszy jako minister spraw zagranicznych wygłosił przemówienie w Sejmie o priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Szef MSZ poświęcił bardzo dużo miejsca kryzysowi na Ukrainie i relacjom Polski z Rosją. Oto 7 najważniejszych fragmentów tego przemówienia.

Schetyna o Rosji. „Rok 2013 nie przyniósł nam wyłącznie zasłużonej satysfakcji. W historii zapisze się on przed wszystkim jako czas, gdy w 100-lecie wybuchu I wojny światowej za sprawą Rosji zakwestionowany został ład międzynarodowy w Europie ukształtowany po zimnej wojnie. Podważono zasady nienaruszalności granic, niestosowania siły w sporach międzynarodowych, suwerenności państwa”.

Schetyna o zimnej wojnie i Polsce: „Nie chcemy powtórzenia zimnej wojny, nie chcemy nowej żelaznej kurtyny – nawet przesuniętej na Bug czy Dniepr. Europa zasługuje w XXI wieku na pokój i nie powinna popełniać błędów z poprzedniego stulecia”.

Schetyna o prawie do wyboru drogi przez kraje na Wschodzie: „Społeczeństwa wschodnioeuropejskie mają pełne prawo do wyboru drogi rozwoju. Polska gotowa jest je w tym wspierać zarówno na gruncie unijnym, jak i w ramach stosunków dwustronnych”.

Schetyna o wraku Tu-154: „Na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010. Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym”.

Schetyna o Afganistanie: „W tym roku dobiega końca udział Polski w operacji Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Rozważamy udział w nowej, mniejszej misji szkoleniowej NATO w tym państwie”.

Schetyna o euro: „Decyzję o przystąpieniu do strefy euro podjęliśmy już 10 lat temu i nie rezygnujemy z niej. Przygotowujemy się do spełnienia kryteriów członkostwa w tym elitarnym klubie. Ale określenie daty przyjęcia wspólnej waluty jest przedwczesne”.

Schetyna o sukcesie Kopacz: „Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej, na którym ważyły się losy unijnej i zarazem polskiej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, osiągnęliśmy porozumienia korzystne dla Polski. To osobisty sukces Ewy Kopacz”.’

fot. sejm.gov.pl