W lipcowym badaniu zaufania Radosław Sikorski traci 15 pp – informuje CBOS. Szefowi MSZ ufa teraz 35%. Nie ufa mu 30% ankietowanych – wzrost o 16 pp. Znalazł się w rankingu na czwartym miejscu, po Kopacz, Tusku i prezydencie Komorowskim. To największa strata w badaniu CBOS przeprowadzonym już po aferze podsłuchowej.

Traci także Bartłomiej Sienkiewicz. Jak podaje CBOS: „Odsetek identyfikujących go osób wzrósł z  33% do  52%. Niewielka dotychczas liczba badanych, którzy mu ufali, zmalała prawie o połowę (z 13% w czerwcu do 7% obecnie). Nieufność do niego deklaruje zaś kilkakrotnie więcej ankietowanych niż miesiąc temu (wzrost z 4% do 26%). W  sumie w społecznych ocenach Bartłomieja Sienkiewicza nieufność prawie czterokrotnie przeważa nad zaufaniem, co stawia go w gronie najbardziej negatywnie odbieranych przedstawicieli sceny politycznej”.

Trzecim bohaterem afery taśmowej, który pojawia się w lipcowym badaniu jest Marek Belka. Jak pisze CBOS: „W stosunku do maja 2011 roku, kiedy to ostatnio prosiliśmy badanych o ocenę szefa NBP, zaufanie do Marka Belki spadło o 8  punktów procentowych. Dużo częściej niż dotychczas spotyka się on także z nieufnością ankietowanych (wzrost deklaracji nieufności o 10 punktów procentowych). Chociaż prezes NBP jest dziś dla badanych postacią znacznie bardziej kontrowersyjną niż trzy lata temu, nadal minimalnie więcej osób darzy go zaufaniem, niż mu nie ufa (odpowiednio: 30% i 27%).”.

Po aferze minimalnie zyskała Ewa Kopacz (+1 pp, do poziomu 35%), a takżę Marek Sawicki (+5, minister rolnictwa ma teraz 29%),  oraz Leszek Miller (+2 pp, 34%).

Premier Tusk jest w rankingu na drugim miejscu, stracił w lipcowym badaniu 3 pp, ufa mu 37% ankietowanych.  Wzrosła nieufność do szefa rządu – o 4 pp, do 44%. Na pierwszej pozycji cały czas Bronisław Komorowski – ma 74% (-3 pp). Jarosław Kaczyński cieszy się zaufaniem 30% ankietowanych (4 pp mniej niż w czerwcu).

Jak zauważa CBOS: „Lepsze niż w czerwcu są natomiast oceny liderów małych ugrupowań prawicowych – Zbigniewa Ziobry oraz Janusza Korwin-Mikkego. Zaufanie do lidera Solidarnej Polski wzrosło o 4 punkty procentowe i jednocześnie nieco ubyło badanych, którzy mają doń krytyczne nastawienie (spadek nieufności o 3 punkty). W podobnym stopniu poprawiły się oceny Janusza Korwin-Mikkego, do którego zaufanie wyraża obecnie o 3 punkty procentowe więcej badanych niż w czerwcu, bezpośrednio po udanych dla niego i jego partii wyborach. Mniej też osób ma do szefa Nowej Prawicy zdecydowanie krytyczny stosunek (spadek nieufności o 4  punkty procentowe)”.

Jak podaje CBOS: „Tak jak dotychczas, największą nieufność badanych budzi Janusz Palikot. Nie ufa mu 57% ankietowanych. Drugie miejsce pod względem liczby krytycznych ocen, podobnie jak miesiąc temu, zajmuje Antoni Macierewicz (49%). Do ścisłej czołówki tego rankingu, tak jak do tej pory, zaliczają się również prezes PiS Jarosław Kaczyński, Janusz Korwin-Mikke (po 46% deklaracji nieufności) i – z niewiele lepszym wynikiem – premier Donald Tusk (44%). Wyraźnie częściej niż inni politycy z brakiem zaufania ze strony ankietowanych spotyka się również Zbigniew Ziobro (38%)”.

 

Zaufanie Nieufność Obojętność Nieznajomość
VII ’14 zmiana od VI ’14 VII ’14 zmiana od VI ’14
w procentach
Bronisław Komorowski 74 -3 10 2 12 1
Donald Tusk 37 -3 44 4 14 1
Ewa Kopacz 35 1 27 1 20 12
Radosław Sikorski 35 -15 30 16 18 11
Leszek Miller 34 2 30 0 25 4
Marek Belka 30 * 27 * 22 14
Jarosław Kaczyński 30 -4 46 0 18 1
Marek Sawicki 29 5 10 -1 18 36
Janusz Piechociński 29 2 12 0 21 31
Zbigniew Ziobro 28 4 38 -3 23 5
Jarosław Gowin 26 2 27 2 23 18
Elżbieta Bieńkowska 25 -1 9 2 19 39
Bogdan Borusewicz 23 0 9 0 19 41
Janusz Korwin-Mikke 22 3 46 -4 18 7
Janusz Palikot 18 1 57 0 17 3
Bartosz Arłukowicz 17 -1 30 -2 19 28
Antoni Macierewicz 16 0 49 1 16 12
Adam Hofman 15 0 30 1 18 32
Mateusz Szczurek 13 1 6 1 14 60
Tomasz Siemoniak 12 -1 6 2 11 66
Bartłomiej Sienkiewicz 7 -6 26 22 14 48

Sondaż przeprowadzono w dniach 3–9 lipca 2014 roku na liczącej 943 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.