W tym samym badaniu Millward Brown dla 300polityki, przeprowadzanym w ubiegły weekend, ankieterzy, obok tradycyjnego pytania o preferencje wyborcze, zapytali o deklaracje poparcia dla hipotetycznych nowych bloków: „Koalicji Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, Polski Razem Jarosława Gowina oraz Prawicy Rzeczpospolitej” oraz dla „Koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Twojego Ruchu (Ruch Palikota)”

Poparcie dla takich bloków, na tle pozostałych ugrupowań kształtowało się następująco: Blok prawicy 32% (nazwany w pytaniu jak powyżej), PO 24%, Blok lewicy 13% (nazwany w pytaniu jak powyżej), Nowa Prawica JKM 13%, PSL 6%, Ruch Narodowy 3%, nie wiem 8%, a do zera spadła liczba odmów odpowiedzi.

Jakie są wnioski z tych wskazań?

1) Blok prawicy prawdopodobnie jednak nie zyskuje na integracji. Wynik wspólnej listy jest paradoksalnie, co prawda -nieznacząco statystycznie- ale nawet o jeden punkt niższy niż samego PiS!

Prosta suma elektoratów ze zwykłego pytania o poszczególne partie prawicy powinna dawać co najmniej 36% (33 PiS, 2 Gowina, 1 Ziobry), tymczasem- wspólna lista, przy wymienionych w ramach bloku wszystkich nazwach potencjalnych partnerów otrzymuje tylko 32%.

2) Na integracji wyraźnie zyskuje lewica. SLD i Twój Ruch (przy podanej dla ułatwienia pierwotnej nazwie Ruch Palikota) osobno uzyskują 10% (odpowiednio 8% SLD i 2% TR), jako jedna lista lewicy: 13%.

3) Przy zapytaniu o wspólne listy lewicy i prawicy, zyskuje Nowa Prawica Korwina. W tradycyjnym pytaniu o poszczególne partie partia Korwina w tym samym badaniu otrzymała 10%. Przy pytaniu o zintegrowane bloki lewicy i prawicy- otrzymuje zaś aż trzy punkty więcej- 13%.

4) Mimo tego, że przy pytaniu o bloki nie zyskuje prawica, poparcie dla PO jednak spada o dwa punkty- z 26% w tradycyjnym pytaniu, do 24% w pytaniu z blokami lewicy i prawicy.

5) Przy zniknięciu z pytania o zamiar głosowania na partie Ziobry i Gowina zyskują: PSL (z 4 do 6) i Ruch Narodowy (z 1 do 3).

To pierwsze pytanie o zintegrowane bloki lewicy i prawicy, przeprowadzone w szczycie okresu wakacyjnego, ale i przy zwiększonym zainteresowaniu polityką po wielowątkowej aferze podsłuchowej (świadczą o tym skoki oglądalności stacji informacyjnych i programów typu Kropka nad I).

Można zakładać, że informacje o kryzysie koalicji i debatach integracyjnych prawicy nie dotarły do wyborców opozycji, ale na podstawie wyników tego pierwszego badania ujmującego hipotetyczne bloki można też domniemywać, że wyborcy prawicy jednak nie akceptują wspólnej listy PiS z partiami Gowina i Ziobry- poparcie dla takiej wspólnej listy jest mniejsze niż dla samego PiS, a po zniknięciu nazw SPZZ i PRJG- wzrasta poparcie dla konserwatywnych list Korwina, PSL i Ruchu Narodowego.

Inaczej rzecz się ma po pojawieniu się wspólnej listy lewicy, jest ono wyższe niż dla sumy indywidualnych wyników obu partii- aż o 3 punkty i można przypuszczać, że ta integracja o 2 punkty obecnie osłabia PO.

Sondaż zrealizowany przez Millward Brown SA w dniach 10-13 lipca 2014 na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie teleofnów stacjonarnych i komórkowych, wśród osób w wieku 18+. Wielkość próby N=1000.