Jak poinformowała marszałek Kopacz, wyniki głosowania będą znane po zakończeniu bloku głosowań.

Jak mówi 300polityka konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski, utajnienie wyników głosowania byłoby niezgodne z Konstytucją. Jak twierdzi: „Konstytucja mówi, że obrady Sejmu mogą być tajne, ale obrady to nie głosowanie. Ten przepis konstytucji nie może być interpretowany rozszerzająco”.

Zdaniem Piotrowskiego, wyniki głosowania na niejawnych obradach Sejmu muszą być opublikowane zgodnie z obowiązującą praktyką. Jak mówi: „To, że nie można utajnić wyników głosowania odnosi się zarówno do jego ostateczny wyniku, jak i tożsamości głosujących. Głosowanie nie może być objęte zasadą tajności. To byłoby sprzeczne zarówno z art 113 Konstytucji w którym mowa że można uchwalić tajność obrad. Z regulaminu Sejmu wynika, że obrady to co innego niż głosowanie”.