Kwietniowe badania zaufanie CBOS pokazuje spadek zaufania do niemal wszystkich polskich polityków. Najbardziej stracili premier Donald Tusk, Antoni Macierewicz i Jarosław Gowin. Straty ponieśli też Radosław Sikorski i Bronisław Komorowski. Tylko Leszek Miller (do 36%) i Władysław Kosiniak-Kamysz (do 13%) ze wszystkich notowanych polityków zyskali w zaufaniu, ale tylko po 1 pp.

Premierowi ufa 34% badanych, nie ufa mu 46%. Jak pisze CBOS: „Znacznie gorsze niż miesiąc temu są przede wszystkim oceny premiera Donalda Tuska. Sytuacja na Ukrainie i konflikt ukraińsko-rosyjski nie do końca przesłoniły problemy polityki krajowej i wbrew temu, co sądzono, jak na razie nie przynoszą trwałych profitów rządzącym. Po wyraźnej poprawie ocen w marcu, w kwietniu zaufanie do szefa rządu ponownie spadło (o 7 punktów procentowych) i jednocześnie zwiększyła się grupa badanych, którzy mu nie ufają (wzrost o 4 punkty). Kwietniowe notowania premiera są zatem zbliżone do rejestrowanych w pierwszych miesiącach tego roku”. Drugi największy spadek zanotował Jarosław Gowin – ma 26% (o 6 pp mniej). O tyle samo spadło zaufanie do Antoniego Macierewicza (do poziomu 16%, o 6 pp).

Podobnie wygląda sytuacja z szefem MSZ (49% zaufania, 18% nieufności): „Obecnie zaufanie do Radosława Sikorskiego deklaruje o 5 punktów procentowych mniej badanych niż miesiąc temu, trochę więcej osób wyraża też wobec niego nieufność (wzrost o 3 punkty). Jego oceny nadal są jednak lepsze od rejestrowanych we wcześniejszym okresie”.

Zaufanie do prezydenta Komorowskiego spadło o 5 pp (do poziomu 70%), nieufność nie zmieniła się (11%). Prezesowi PiS ufa 29% (o 2 pp mniej niż w marcu), nie ufa mu 50% (+2 pp).

Zaufanie

Nieufność

Obojętność

Nieznajomość

IV‘14

zmiana od III’14

IV’14

zmiana od III’14

w procentach

Bronisław Komorowski

70

-5

11

0

15

1

Radosław Sikorski

49

-5

18

3

19

12

Ryszard Kalisz

44

-1

22

0

22

8

Leszek Miller

36

1

30

-4

27

3

Ewa Kopacz

34

0

32

2

21

10

Donald Tusk

34

-7

46

4

16

1

Jarosław Kaczyński

29

-2

50

2

18

1

Zbigniew Ziobro

28

-4

38

1

25

5

Jarosław Gowin

26

-6

26

-1

26

18

Elżbieta Bieńkowska

25

-3

13

3

19

39

Janusz Piechociński

24

-4

16

2

23

32

Piotr Duda

22

*

14

*

17

44

Marek Sawicki

22

*

14

*

23

37

Bogdan Borusewicz

21

-5

12

1

20

41

Joanna Kluzik-Rostkowska

20

*

19

*

22

34

Janusz Palikot

19

-2

55

-1

21

3

Adam Hofman

16

-4

33

2

17

31

Bartosz Arłukowicz

16

0

38

-1

18

25

Antoni Macierewicz

16

-6

52

4

17

11

Władysław Kosiniak-Kamysz

13

1

11

3

14

59

Tomasz Siemoniak

10

*

5

*

14

67

Mateusz Szczurek

10

-1

6

0

15

64

Bartłomiej Sienkiewicz

10

-2

6

0

13

69

Irena Lipowicz

5

*

2

*

8

84

Jak podkreśla CBOS: „Warto przypomnieć, że na ten spadek notowań polityków rządzącej koalicji mogły mieć wpływ trwające długo i szeroko relacjonowane w mediach protesty opiekunów dzieci, a potem także dorosłych niepełnosprawnych, mające miejsce w Sejmie. Efemeryczne okazało się jednolite stanowisko polskich polityków w sprawie Ukrainy i być może z powodu kampanii wyborczej przed wyborami do PE coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy krytyczne wobec polityki rządu PO-PSL w tej sprawie. W trakcie realizacji kwietniowego sondażu sytuacja na Ukrainie wydawała się spokojniejsza, mniejsze było też wśród Polaków poczucie zagrożenia konfliktem międzynarodowym”

Sondaż zrealizowano w dniach 3-9 kwietnia.

fot. KPRM