Nowy spot PRJG ma być odpowiedzią na spoty PiS i Platformy. Jest utrzymany w identycznym stylu jak poprzedni – lider ugrupowania przemawia w nim bezpośrednio do kamery. Podstawowy przekaz: „Dosyć kłótni polityków. Koniec z jałowymi dyskusjami”.

Gowin mówi w nim też: „Dość myślenia czy w lewo, czy w prawo. Trzeba iść prosto”. Dalej polityk wymienia priorytety programowe PRJG: wspieranie rodziny, ograniczenie biurokracji, sprawne państwo. Spot to powrót do przekazu ze startu PRJG, gdy Gowin próbował pozycjonować się jako alternatywa zarówno dla PiS, jak i PO.