Rekordowy wzrost zaufania w marcowym badaniu CBOS odnotował Radosław Sikorski – aż o 9 punktów. Zaufanie do premiera Tuska wzrosło o 6 punktów i awansuje on obecnie na 4 miejsce rankingu zaufania. Do trzeciego w rankingu Ryszarda Kalisza dzielą Tuska obecnie tylko 4 punkty (45 do 41). W takiej samej skali co Tusk (czyli o 6 punktów) wzrosło zaufanie do Gowina i Ziobry, zaufanie do Macierewicza wzrosło o 5 pkt. Co ciekawe, nie zmienił się wskaźnik zaufania dla lidera PiS. Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska dzieli już 10 punktów (31 JK do 41 DT). Zaufanie do Donalda Tuska jest najwyższe od stycznia 2013. Z kolei notowania Sikorskiego są rekordowo wysokie od ponad dwóch lat – od grudnia 2010 roku.

Wyraźnie zwiększył się wskaźnik nieufności dla Janusza Palikota- aż o 6 punktów.

Niekwestionowanym liderem marcowego rankingu zaufania do polityków – tak jak dotychczas – pozostaje prezydent Bronisław Komorowski. Ufa mu – według własnych deklaracji badanych – trzy czwarte spośród nich (75%), a więc trochę więcej niż jeszcze miesiąc temu (wzrost o 4 punkty procentowe).

Notowania prezydenta od lat pozostają dość stabilne i niezmiennie utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, jednak marcowe oceny należą do najlepszych spośród dotąd rejestrowanych jego notowań. Wcześniej równie powszechnie badani wyrażali zaufanie do Bronisława Komorowskiego tylko raz – w listopadzie 2011 roku, niedługo po kolejnym wyborczym zwycięstwie jego macierzystej partii – PO.

Drugim, po prezydencie, wśród najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków jest obecnie szef MSZ Radosław Sikorski. Ufa mu ponad połowa Polaków (54%).

Trzecie miejsce – jednak już z wyraźnie słabszym od szefa polskiej dyplomacji wynikiem – zajmuje Ryszard Kalisz (45%), dotychczasowy wicelider naszego rankingu. Do ścisłej czołówki najczęściej darzonych przez Polaków zaufaniem polityków zalicza się obecnie również premier Donald Tusk. Ufa mu 41% ankietowanych. Kolejne miejsca – z zaufaniem około jednej trzeciej ankietowanych – zajmują szef SLD Leszek Miller (35% deklaracji), marszałek Sejmu Ewa Kopacz (34%) i, w dalszej kolejności, liderzy ugrupowań reprezentujących prawą stronę sceny politycznej: szefowie Polski Razem Jarosław Gowin i Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (po 32%) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (31%).

Ponad jedna czwarta badanych ma zaufanie do wicepremierów Elżbiety Bieńkowskiej i Janusza Piechocińskiego (po 28% deklaracji zaufania), a prawie co czwarty ankietowany ufa marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi (26%).

Mniej więcej co piąty z badanych deklaruje zaufanie do szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, wiceprzewodniczącego PiS Antoniego Macierewicza (po 22% wskazań), lidera Twojego Ruchu Janusza Palikota, a także rzeczniczki rządu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (po 21%) i rzecznika PiS Adama Hofmana (20%). Na dalszych pozycjach rankingu lokują się relatywnie dość słabo rozpoznawany minister sprawiedliwości Marek Biernacki (17%) i oceniany przez badanych zdecydowanie krytycznie szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz (16%). Ostatnie miejsca zajmują politycy najmniej znani. Do tego grona zaliczają się między innymi szef resortu pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak¬ Kamysz, a także minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz oraz minister finansów Mateusz Szczurek. Nazwiska tych polityków nic nie mówią co najmniej trzem piątym badanych, zaufanie do nich wyraża zaś mniej więcej co ósmy respondent (11% – 12%).

Spośród polityków uwzględnionych w badaniu największą nieufność ankietowanych wzbudza Janusz Palikot. Nie ufa mu ponad połowa respondentów (56%). Kolejne miejsca w tej negatywnej klasyfikacji zajmują czołowi przedstawiciele PiS – prezes tej partii Jarosław Kaczyński oraz jej wiceprzewodniczący Antoni Macierewicz.

Brak zaufania do tych przedstawicieli sceny politycznej wyraża prawie połowa ankietowanych (po 48% wskazań). Politykiem postrzeganym kontrowersyjnie jest premier Donald Tusk. Nie ufa mu 42% ankietowanych, a więc prawie tylu samo, ilu wyraża do niego zaufanie. Niewiele rzadziej z brakiem zaufania spotyka się oceniany najgorzej spośród przedstawicieli rządu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (39%).

Relatywnie sporą nieufność badanych budzą również liderzy liczących się ugrupowań opozycyjnych – szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (37%) i przewodniczący SLD Leszek Miller (34%).

W ciągu ostatnich tygodni dzielących kolejne pomiary zdecydowanie najwięcej w opinii respondentów zyskał Radosław Sikorski. Jego aktywność w związku z sytuacją na Ukrainie, w tym, jak się wydaje, przede wszystkim kończąca rozlew krwi na kijowskim Majdanie misja ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, sprawiła, że zaufanie do szefa polskiej dyplomacji zdecydowanie wzrosło. Ufa mu o 9 punktów procentowych więcej badanych niż jeszcze miesiąc temu. Równie dobrych ocen szefa polskiej dyplomacji nie notowaliśmy od ponad dwóch lat – od grudnia 2010 roku.