Najnowszy, październikowy ranking CBOS przynosi złe wiadomości dla większości liderów politycznych w Polsce.  Notowania premiera Tuska spadły po raz pierwszy tak wyraźnie od kilku miesięcy, i obecnie poziom zaufania do niego – jak zauważa CBOS – jest najgorszy w historii. Spadło także zaufanie do Janusza Palikota, Grzegorza Schetyny, Bronisława Komorowskiego i Zbigniewa Ziobry.

Bronisław Komorowski stracił w październiku 4 pp zaufania, nadal jest oczywiście liderem rankingu (69%). Na drugim miejscu Radosław Sikorski (-2 pp, 41%). Na trzecim Leszek Miller – 34%, jego wynik się nie zmienił od września. Tracą Hanna Gronkiewicz-Waltz i Ewa Kopacz (po 2 pp, do poziomu 31%). Liderem jeśli chodzi o spadki jest jednak Grzegorz Schetyna – od września poziom zaufania do pierwszego wiceprzewodniczącego PO spadł o 7 pp (do 30%). 5 pp stracił Zbigniew Ziobro (ma 29%) i Janusz Palikot (22%). Traci też Jacek Rostowski (-4 pp, do 16%).

29% ufa premierowi Tuskowi. Jak zauważa CBOS: Październik przyniósł pierwszy od wielu miesięcy wyraźny spadek zaufania do premiera Donalda Tuska. W stosunku do września zaufanie do szefa rządu zmalało o 5 punktów procentowych, zarazem minimalnie (w granicach błędu pomiaru) zwiększyła się grupa ankietowanych, którzy mu nie ufają (wzrost o 2 punkty). Październikowe notowania premiera są najgorsze z dotychczas rejestrowanych.  

Liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 31% ankietowanych (spadek o 2 pp). Nie ufa mu 48% (+1). W rankingu „niezaufania” zyskał także Grzegorz Schetyna (+3 pp, do poziomu 21%), Zbigniew Ziobro (także 3 pp, do 38%), Janusz Palikot (54%, +3 pp). Tuskowi nie ufa 51% ankietowanych (+2 pp).

Jak zauważa CBOS: Jedynym przedstawicielem sceny politycznej, który w stosunku do września nieznacznie zyskał w ocenie badanych, jest lider NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Po  ostatniej kilkudniowej akcji protestacyjnej związków zawodowych w Warszawie, jego  rozpoznawalność po raz kolejny wzrosła (z 55% do 60%), jednocześnie nieco zwiększyła się liczba badanych mających do niego zaufanie (wzrost o 3 punkty). 

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (281) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face‑to‑face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3–9 października 2013 roku na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.