Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 9-11 października wyjątkowo dużo gospodarczych ustaw, w tym ta najważniejsza – projekt budżetu państwa na przyszły rok.  W porządku obrad znajdują się także reguła wydatkowa oraz ustawa utrzymująca 23-procentową stawkę VAT do 2016 roku – oba projekty zostały przyjęte przez rząd w zeszłym tygodniu. Ponadto Ministerstwo Pracy ma w najbliższych dniach opublikować projekt ustawy o OFE.

Rano posłowie dokonają uzupełnienia Krajowej Rady Sądownictwa – nowym członkiem zostanie poseł PO Witold Pahl. Od 9.15 przez większą część dnia Sejm będzie debatować nad przyszłorocznym budżetem państwa. Projekt zakłada, że dochody wyniosą 276,5 mld zł, wydatki nie będą wyższe niż 324,2 mld zł, a deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł.

Wieczorem na sali plenarnej odbędzie się pierwsze czytanie projektu senackiego nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, ważnego także ze względu na warszawskie referendum. Projekt przewiduje przeznaczenie w latach 2014–2016 ze środków Funduszu Reprywatyzacji corocznie kwoty do 200 mln złotych na finansowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta. W uzasadnieniu napisano, że dotychczasowe wypłaty przekroczyły pół miliarda złotych, a oczekiwania uprawnionych nadal nie zostały zaspokojone. To kolejne koło ratunkowe rzucone Hannie Gronkiewicz-Waltz. Przez lata nie można było znaleźć dodatkowych pieniędzy.

W czwartek od 13.00 posłowie zajmą się złożonym przez PiS wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby. – Rząd PO-PSL traktuje rolnictwo z lekceważeniem, jako dział gospodarki nie zasługujący na odpowiednie wsparcie. Rolnicy i mieszkańcy wsi są traktowani przez rząd i jego przedstawicieli jako obywatele drugiej kategorii. Za ten stan rzeczy ponosi w dużym stopniu odpowiedzialność pan Minister Stanisław Kalemba, sprawujący tę funkcję już ponad rok. Owszem, wiązano z nim pewne, niewielkie zresztą, nadzieje, kiedy obejmował stanowisko. Po roku urzędowania widać jednak wyraźnie, że stał się on w tym czasie typowym ministrem rządu Donalda Tuska – biernym w kraju i za granicą oraz posłusznym w realizowaniu polityki liberalnej – napisano we wniosku, który w Sejmie będzie przedstawiać były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Po debacie – od 16.00 – odbędzie się pierwsze czytanie tzw. ustawy okołobudżetowej, ściśle związanej z budżetem na 2014 rok. Projekt zakłada m.in. zamrożenie płac w „budżetówce” oraz podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Z kolei od 17.15 pierwsze czytanie stabilizującej reguły wydatkowej, mającej działać antycyklicznie – czyli pozwalać na bardziej elastyczną politykę gospodarczą w czasie spowolnienia, hamując wzrost wydatków w czasie gospodarczego prosperity. Natomiast od 19.00 pierwsze czytanie projektu utrzymującego do końca 2016 roku podstawową, 23-procentową stawkę VAT. Nowelizacja likwiduje też warunkową podwyżkę w przypadku przekroczenia II progu ostrożnościowego.

W piątek tradycyjnie od 9.00 odbędą się głosowania. Potem Sejm wysłucha informacji Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd Paktu dla Kultury zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1 proc. PKB w perspektywie do 2015 roku. Zajmie się także złożonym przez PiS projektem dotyczącym wypłacenia z budżetu państwa ofiarom określonych represji radzieckich tzw. świadczenia pieniężnego oraz przyznania Sybirakom renty inwalidzkiej inwalidy wojennego w wymiarze ok. 1300 zł.

Fot. Maciej Śmiarowski/KPRM