Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu 9-11 października odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2014 rok. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, ściśle związany z budżetem na przyszły rok. Zakłada on m.in. zamrożenie płac w „budżetówce” oraz podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Ponadto, jak pisał Andrzej Kublik w „Gazecie Wyborczej”, w przyszłym roku chce znowu łatać budżet pieniędzmi od kierowców zarezerwowanymi tylko na utrzymanie dróg i kolei.

Posłowie zajmą się także złożonym przez PiS wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby.

Rząd PO-PSL traktuje rolnictwo z lekceważeniem, jako dział gospodarki nie zasługujący na odpowiednie wsparcie. Rolnicy i mieszkańcy wsi są traktowani przez rząd i jego przedstawicieli jako obywatele drugiej kategorii. Za ten stan rzeczy ponosi w dużym stopniu odpowiedzialność pan Minister Stanisław Kalemba, sprawujący tę funkcję już ponad rok. Owszem, wiązano z nim pewne, niewielkie zresztą, nadzieje, kiedy obejmował stanowisko. Po roku urzędowania widać jednak wyraźnie, że stał się on w tym czasie typowym ministrem rządu Donalda Tuska – biernym w kraju i za granicą oraz posłusznym w realizowaniu polityki liberalnej – napisano we wniosku, który w Sejmie będzie przedstawiać były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Pod koniec września komisja rolnictwa i rozwoju wsi wydała negatywną opinię wobec wniosku o wotum nieufności. Sejm wysłucha też informacji Rady Ministrów na temat realizacji przez rząd Paktu dla Kultury zakładającego podwyższenie wydatków na kulturę do co najmniej 1 proc. PKB w perspektywie do 2015 roku.

Fot. Krzysztof Białoskórski/Sejm