Notowania partii we wrześniowym badaniu MillwardBrown SMG/KRC, który jako pierwsza publikuje 300polityka w zasadzie pozostają bez statystycznych zmian w stosunku do pomiaru lipcowego. PiS w liczbach bezwzględnych traci 2, Platforma zyskuje 1, SLD i Ruch Palikota bez zmian, PSL spada pod próg.

Z kolei, w porównaniu do badania dla „Faktów TVN” z 10 września Platforma zyskuje 2 pp, PiS także ma większe poparcie, o 3 pp. SLD utrzymuje się na tym samym poziomie, a Ruch Palikota traci 2 pp. PSL traci 3 pp.

Według MillwardBrown, PiS popierany jest istotnie częściej niż w innych grupach, przez osoby w wieku 45-59 lat, Platforma osoby w wieku 18-24 lata i mieszkańców Warszawy, SLD przez mieszkańców miejscowości do 500 tys. mieszkańców, Ruch Palikota przez mężczyzn i mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. Niezdecydowani to osoby w wieku 35-44 lat i mieszkańcy miejscowości 20-49 tyś, a odmiawiający odpowiedzi to respondenci w wieku 25-34.

Sondaż telefoniczny (CATI) realizowany na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18+ zrealizowany 13-15 września 2013 r. W związku z gwałtownie spadającą liczbą telefonów stacjonarnych w gospodarstwach domowych do badania MB losuje próbę mix – telefonów stacjonarnych i komórkowych w proporcji 50/50, zapewniającą pokrycie populacji na poziomie 90%. Pytanie brzmiało: Proszę powiedzieć, na którą partię by Pan(i) zagłosował(a) gdyby w wyborach do parlamentu startowały następujące ugrupowania? Podstawa: N=446, osoby, które deklarują, że wezmą udział w wyborach