W sierpniu najbardziej pogorszyły się notowania Antoniego Macierewicza (5 punktowy spadek zaufania), Radosława Sikorskiego (spadek zaufania o 4 punkty, przy jednoczesnym wzroście nieufności o 1 punkt), Jarosława Kaczyńskiego (2 punktowy spadek zaufania i 5 punktowy wzrost nieufności) oraz Bogdana Borusewicza (spadek zaufania o 2 punkty i wzrost nieufności o 3 punkty). Największy jednak wzrost deklaracji nieufności (o 7 punktów) nastąpił w przypadku walczącego o przywództwo w PO posła Jarosława Gowina. Obecnie liczba osób deklarujących nieufność do niego jest niemal równa liczbie tych, które obdarzają go zaufaniem (odpowiednio: 27% i 30%). Gorzej niż w lipcu odbierani są także Jacek Rostowski (5-punktowy wzrost nieufności), Grzegorz Schetyna (wzrost nieufności o 4 punkty, przy jednoczesnym spadku zaufania o 1 punkt) oraz Janusz Piechociński (wzrost nieufności o 4 punkty).

Jedynymi politykami, którzy w ogólnym bilansie zaufania i nieufności nieznacznie zyskali w porównaniu z lipcem, są Bartosz Arłukowicz, Marek Biernacki (wzrost zaufania po 2 punkty, przy jednoczesnym wzroście nieufności o 1 punkt) oraz Janusz Palikot (spadek nieufności o 2 punkty).

Screen Shot 2013-08-21 at 12.03.32 PM

Po raz kolejny nieco zmniejszył się odsetek respondentów ufających liderom dwóch największych partii politycznych. Przewodniczącemu PO Donaldowi Tuskowi i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa obecnie mniej niż co trzeci Polak (odpowiednio: 31% i 30%). Na tym samym poziomie kształtuje się społeczne zaufanie do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, kandydującego na szefa PO Jarosława Gowina (po 30%) oraz szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry (29%).

Politykiem budzącym największą nieufność Polaków pozostaje od kilku miesięcy Janusz Palikot (56%). Drugie i trzecie miejsce w tym rankingu zajmują główni konkurenci na scenie politycznej, czyli Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, którzy wzbudzają nieufność wśród zbliżonych liczebnie grup badanych (odpowiednio: 50% i 49%).

W sierpniu listę polityków obdarzanych przez Polaków największym zaufaniem otwiera prezydent Bronisław Komorowski. Tak jak miesiąc temu zaufanie do głowy państwa deklaruje prawie trzy czwarte badanych (71%). Warto przypomnieć, iż prezydent jest liderem rankingu zaufania niemal niezmiennie od marca 2010 roku, kiedy to pełnił funkcję marszałka Sejmu, a zarazem był kandydatem Platformy Obywatelskiej w planowanych na jesień wyborach prezydenckich . Od tego czasu Bronisław Komorowski stracił pozycję lidera jedynie w październiku i listopadzie 2010 roku na rzecz ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który znalazł się na liście po kilkunastu miesiącach przerwy i uplasował się na pierwszym miejscu rankingu zaufania.

Notowania pozostałych uwzględnionych w sierpniowym badaniu osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju kształtują się na znacznie niższym poziomie. Drugie miejsce w rankingu zaufania zajmuje niezależny poseł Ryszard Kalisz (45%). Na trzecim miejscu znalazł się szef MSZ Radosław Sikorski (41%), który tym samym utrzymuje status lidera rankingu zaufania społecznego wśród polityków PO. W porównaniu z poprzednim miesiącem zaufanie do Radosława Sikorskiego deklaruje jednak nieco mniej badanych (spadek o 4 punkty).

Kolejne miejsca zajmują Leszek Miller oraz Grzegorz Schetyna, obdarzani zaufaniem przez co trzeciego respondenta (odpowiednio: 34% i 33%). W stosunku do lipca obaj politycy nieznacznie stracili w odbiorze społecznym.

Komentarz CBOS: Warto zwrócić uwagę na porównywalne notowania liderów dwóch głównych ugrupowań politycznych. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński nie tylko wzbudzają zaufanie i nieufność u zbliżonych liczebnie grup Polaków, ale także różnica ich średnich ocen na skali społecznego zaufania nie jest istotna statystycznie.

Źródło: CBOS, badanie przeprowadzono w dniach 1–12 sierpnia 2013 roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.