Politykiem budzącym największą nieufność badanych w comiesięcznym pomiarze CBOS pozostaje nadal Janusz Palikot (56%). Tak jak przed miesiącem, drugie miejsce pod względem liczby negatywnych ocen zajmuje premier Donald Tusk (47%), a na trzeciej pozycji – z niemal identycznym jak premier wynikiem – lokuje się prezes PiS Jarosław Kaczyński (46% deklaracji nieufności). Dużą nieufność badanych niezmiennie budzi Antoni Macierewicz (42%). Równie często z brakiem zaufania ze strony respondentów spotyka się obecnie także minister sportu Joanna Mucha, której nazwisko po kilkumiesięcznej przerwie ponownie uwzględniliśmy w czerwcowym badaniu (41%). Relatywnie sporo osób – ponad jedna trzecia badanych – nie ufa marszałek Sejmu Ewie Kopacz i liderowi SP Zbigniewowi Ziobrze (odpowiednio: 37% i 36%).

Czerwiec nie przyniósł większych zmian w społecznym odbiorze przedstawicieli naszej sceny politycznej. Największą zmianą, jaką rejestrujemy w stosunku do ubiegłego miesiąca, jest korekta notowań prezydenta Bronisława Komorowskiego. Po zarejestrowanym w maju pogorszeniu się ocen, w czerwcu zaufanie do prezydenta ponownie wzrosło (o 6 punktów procentowych). Ubyło też badanych mających do niego negatywne nastawienie (spadek o 4 punkty procentowe). Czerwcowe notowania Bronisława Komorowskiego okazują się nawet nieco lepsze od poprzednio rejestrowanych (między lutym a kwietniem br.) i są to jedne z najwyższych ocen uzyskiwanych dotąd przez prezydenta.

Nieco lepsze niż w maju okazały się ponadto noty Jarosława Gowina – uchodzącego w PO za adwersarza premiera Donalda Tuska (wzrost zaufania o 4 punkty procentowe). Minimalnie na zaufaniu społecznym zyskali również Grzegorz Schetyna i szef MSZ Radosław Sikorski (wzrost zaufania po 3 punkty procentowe).

Po Bronisławie Komorowskim, kolejnośc w wyniku zaufania kształtuje się następująco. Drugie miejsce wśród polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem respondentów zajmuje Ryszard Kalisz (46%). Nieco mniej osób ufa najpopularniejszemu spośród przedstawicieli głównej z rządzących partii szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu (43%). Kolejne miejsca w czerwcowym rankingu, z zaufaniem około jednej trzeciej ankietowanych, zajmują: premier Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński (po 34% deklaracji), Grzegorz Schetyna (33%), Jarosław Gowin, szef SLD Leszek Miller (po 32%), przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (31%) oraz marszałek Sejmu Ewa Kopacz (29%).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 6–12 czerwca 2013 roku na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.