25%, czyli tyle samo ile w ubiegłym miesiącu, chciałaby oddać swój głos na PO- wynika z kwietniowego pomiaru CBOS. Choć od 3 miesięcy ugrupowanie to uzyskuje dokładnie ten sam wynik- na poziomie najniższym w ostatnich 14 miesiącach, to jednak dalszy spadek jak na razie nie następuje. Tylko o 2 punkty procentowe mniej zdobył w tym miesiącu najgroźniejszy konkurent rządzącej partii – PiS. Chęć głosowania na to ugrupowanie zadeklarowało 23% (+1) potencjalnych uczestników wyborów. Nieco gorszy niż przed miesiącem wynik osiągnęło SLD, na które zamierza głosować 8% zdeklarowanych wyborców (spadek o 2 punkty).

Identycznym poparciem jak przed miesiącem cieszy się natomiast PSL, który zyskał w kwietniu 6% zwolenników.

Na kolejnym miejscu naszego rankingu znalazła się Solidarna Polska popierana przez 3% głosujących (wzrost o 2 punkty).

Poniżej wyborczego progu wypadły w kwietniu notowania Ruchu Palikota, ugrupowanie to zyskało przychylność tylko 2% respondentów wybierających się na wybory (spadek o 4 punkty).

Screen Shot 2013-04-11 at 3.19.40 PM

Nie potwierdził się wyjątkowo dobry w ubiegłym miesiącu wynik Nowej Prawicy, obecnie ugrupowanie to uzyskało 2% głosów (spadek o 2 punkty).

Swoich zwolenników znalazły jeszcze w tym miesiącu PJN, PPP oraz Prawica Rzeczypospolitej (po 1% głosów). W sumie 3% głosujących chciałaby oddać swój głos na ugrupowania spoza naszej listy.

Odsetek Polaków, którzy chcieliby wziąć udział w wyborach, ale nie wiedzą, które z ugrupowań aktywnych na scenie politycznej by poparli, praktycznie się nie zmienił (24%).

Komentarz analityków CBOS:

„W pierwszej dekadzie kwietnia sytuacja na naszej scenie politycznej, podobnie jak pogoda w tym okresie, wydaje się ustabilizowana. Utrzymuje się stan bliski równowagi w poparciu dla dwóch najbardziej liczących się ugrupowań PO i PiS, choć ciągle z dość wyraźnym wskazaniem na rządzącą partię. Największa zmiana odnotowana w tym miesiącu, to czteropunktowy spadek poparcia dla Ruchu Palikota. Jedyny wzrost dotyczy Solidarnej Polski, która zyskała 2 punkty procentowe. Trzeba zastrzec, że ta stabilna sytuacja na scenie politycznej została odnotowana przed wydarzeniami związanymi z obchodami trzeciej rocznicy katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.”

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 4–10 kwietnia 2013 roku na liczącej 1150 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

foto: Facebook  SLD