— TRZEBA PRZECZYTAĆ: W „Polityce” wywiad Janiny Paradowskiej z Januszem Palikotem. Na pytanie czy chce być premierem czy prezydentem Palikot odpowiada :”Oczywiście premierem, ale oczywiście wystartuje w wyborach prezydenckich w 2015 roku, gdyż jako szef partii jestem do tego zobowiązany”.

  O PDT „(…) Tusk jest niewątpliwie najwybitniejszym politykiem 20 lecia. (…) On jeszcze z tego wyjdzie, otrzepie się, choć nie wróci na pozycję dającą mu 40% poparcia.”  O tym czy JK będzie premierem : „idę o zakład, że nie, chociaż nadal będzie miał duże poparcie. Ale będzie trwał w opozycji.” O swoich dokonaniach: „Prosty podział na PO-PiS skończył się dzięki mnie”

 

— Palikot będzie gościem Moniki Olejnik w Radiu ZET o 8.15.

 

— CBOS dla ISP o polityce w internecie.  „Do internetu sięga po informacje o polityce tylko 26 proc. ankietowanych – tyle samo wybiera radio” Pierwsze miejsce – TV (63%), prasa (40%). Link 

 

— Semka w Rzepie analizuje sytuację na lewicy w tekście „Król, dama czy walet” „Czy Alek­san­der Kwa­śniew­ski zjed­no­czy le­wi­cę? Cykl spo­tkań pod ha­słem „Dia­log i przy­szłość” ze­lek­try­zo­wał po­stę­po­wy sa­lon. Jed­ni za­czę­li wiesz­czyć po­wrót by­łe­go pre­zy­den­ta ja­ko wiel­kie­go roz­gry­wa­ją­ce­go pol­skiej po­li­ty­ki (cze­go do­wo­dem ma być ko­lej­na die­ta). In­ni za­czę­li wzy­wać do zwie­ra­nia sze­re­gów, aby sko­rzy­stać na słab­nię­ciu Plat­for­my. Jesz­cze in­ni, jak Le­szek Mil­ler czy Sła­wo­mir Sie­ra­kow­ski, de­mon­stra­cyj­nie to ba­ga­te­li­zo­wa­li. (…) Tym ra­zem w ta­lii jest jed­nak no­wa kar­ta – Ja­nusz Pa­li­kot.”

 

— GPC w okładkowym tekście „Skandaliczne wyroki w imieniu prawa” kreśli sylwetkę sędziego Jarosław Górala, który uwolnił Tomasza Turowskiego od zarzutu kłamstwa lustracyjnego.  „(…)uniewinnił generałów Ciastonia i Płatka, oskarżonych o udział w przygotowaniach do mordu na ks. Jerzym Popiełuszce. Był też przeciwny uznaniu Józefa Oleksego za kłamcę lustracyjnego.”

 

— Rzepa: Arłukowicz zapowiada nowelizacje ustawy zdrowotnej, która sprawi że hospicjom nie będzie grozić likwidacja.

 

— SE na okładce: „Nie tylko premier Pawlak nie wierzy w godną emeryturę z ZUS. Zarówno premier jak i jego ministrowie odkładają pieniądze na funduszach emerytalnych i inwestycyjnych. Odkładają bo mają z czego. Większości Polaków na to nie stać”.  Na drugiej stronie gazeta wylicza ile odłożyli PDT, Sikorski, Rostowski, Kosinak-Kamysz.

 

— GPC: „Tusk ulega Pawlakowi” – w tekście informacja, że PDT nie wyklucza złagodzenia stanowiska ws. reformy emerytalnej.  Cytowany ważny polityk PSL „Do porozumienia jednak jeszcze długa droga”.

 

— Komentarz w Rzepie Andrzeja Talagi o tym co dalej z Białorusią: „(…) W takiej sytuacji ostra retorsja dyplomatyczna na wygnanie polskiego ambasadora jest oczywistością, ale później trzeba już z umiarem”.

 

— ND w tekście „Rada Trwam Nierada” opisuje awanturę na wspólnym posiedzeniu  komisji do spraw Kontroli Państwowej oraz Kultury i Środków Przekazu poświęconemu procesowi koncesyjnemu TV Trwam. „Gdy wydawało się, że posłowie wreszcie przystąpią do głosowania nad wnioskiem do NIK o zbadanie procesu koncesyjnego, wybuchła awantura wywołana przez Dariusza Jońskiego z SLD (..)”.  Link: 

— Fakt uderza w Arłukowicza. “Nowa lista leków to fikcja. Zmienili tylko opakowania”.

 

 — Teatr Telewizji: spektakl “Skarpetki, opus 124" obejrzało w ostatni poniedziałek 1,17 mln osób, czyli pół mln widzów mniej niż “Boską”. Link.

 

— Liczby dnia: W 2011 policja zatrzymała w Polsce 183  tys. nietrzeźwych kierowców. „W ubie­głym ro­ku pi­ja­ni kie­row­cy spo­wo­do­wa­li 2717 wy­pad­ków. Za­bi­li 300 osób, a 3753 zo­sta­ło ran­nych. (…). Z tych wy­li­czeń wy­ni­ka, że tyl­ko śmier­tel­ne ofia­ry z 2011 r. kosz­to­wa­ły pań­stwo bli­sko pół mi­liar­da zło­tych.”

 

— 100 dni do Euro. Jarosław Bińczyk na łamach GW pisze: „Obserwując przygotowania do Euro 2012, odnoszę wrażenie, że każdy robi swoją imprezę. Polacy lamentują, Ukraińcy skaczą z radości. ‘

 

— "Polska idealnie pasuje do roli wroga, bo prowadzi aktywną politykę wobec Białorusi” – mówi na łamach GW politolog z Białorusi, Dzianis Mieljancou. Link.

 

— „Wpadliśmy w pułapkę "zielonej wyspy". Zachwycamy się naszym wzrostem gospodarczym i uważamy, że wszystko jest świetnie.” – GW opisuje raport przygotowany pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera o polskiej pułapce innowacyjności. Link. 

 

— Zepsuta randka prezydenta. „Fakt” opisuje jak prezydentowi z małżonką nie udało się zmylić agentów BOR i wymknąć się na spektakl „Bracia Karamazow” bez ochrony. Link. 

 

—  Wydarzenie w Warszawie: konferencja ISP “Politycy i wyborcy w sieci. Razem czy osobno?”. Prezentacja raportu Internet w kampanii wyborczej 2011. Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, sala Europa. 12.30 – 15.30. Program.

  

— SERIAL TRWA: dziś w „owalnym”: szef MAC, szef MKiDN. Konfa PDT planowana na 12.30.