Sprawa paktu fiskalnego jest dziś bez wątpienia tematem dnia. Trzeba więc sprawdzić, co wcześniej o tym porozumieniu mówił Donald Tusk, i zestawić to z tym co mówi o nim dzisiaj.

Sprawa paktu fiskalnego jest dziś bez wątpienia tematem dnia. Trzeba więc sprawdzić, co wcześniej o tym porozumieniu mówił Donald Tusk, i zestawić to z tym co mówi o nim dzisiaj.

 

1) Expose 

 

Zaczęło się od expose. 18 listopada 2011 roku Donald Tusk powiedział:

 

Dzisiaj przy tym europejskim stole, jak powiedział jakiś dowcipny polityk, przy tym politycznym obiedzie albo jest się przy stole, albo jest się w karcie dań. Polska musi być i będzie przy stole.

 

2) Debata w sejmie o przyszłości UE 

 

Później, w czasie prezentacji stanowiska rządu w sprawie integracji europejskiej i przyszłości UE, Tusk stwierdził – 15 grudnia 2011 r, czyli niecałe półtora miesiąca temu:

 

Z polskiego punktu widzenia, jestem o tym głęboko przekonany, jest rzeczą bardzo ważną, by Polska nie stała się w UE choćby z tego względu, że jest poza strefą euro i że nie osiągnęliśmy jeszcze tego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, jak najbogatsze państwa strefy euro, by Polska nie stała się elementem drugiego lub trzeciego kręgu. 

 

3) Konferencja prasowa 11 stycznia 

 

Po tym jak pojawiła się kolejna koncepcja paktu fiskalnego, premier Tusk stwierdził na konferencji prasowej 11 stycznia .  Nie mówiłbym o porażce, bo nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, ale to nie jest być albo nie być dla Polski.  (…)Trudno, nie wszystko można wygrać. Udało nam się wygrywać różne rzeczy, czasami przegrywamy i nie jesteśmy w Unii wszechmocni, delikatnie mówiąc. 

 

4) Deklaracja z 26 stycznia 

 

26 stycznia premier stwierdził: Jeśli ocenimy, że ostateczne propozycje nie gwarantują nam wpływu na decyzje, nie podpiszemy tego paktu i o tym poinformowałem wszystkich zainteresowanych. 

 

5) Dziś 

 

No i dzisiaj, już w Brukseli:  Nie wyrazimy akceptacji dla paktu fiskalnego w kształcie, który, naszym zdaniem, zagraża wspólnotowemu charakterowi podejmowania przyszłych decyzji.

 

Zestawiając to ostatnie zdanie z deklaracją premiera z jego expose, można zobaczyć jak dużą ewolucję przeszły stwierdzenia na temat paktu fiskalnego i UE w całości. Ewolucja, która oddaje jak ewoluuował układ sił wewnątrz UE, jak i sam pakt fiskalny. W takiej sytuacji, ustawienie oczekiwań że "możemy odrzucić" niekorzystny dla Polski pakt jest mniejszym złem, ale jedynym wyjściem z tej sytuacji. Ale odbyło się kosztem sporej erozji wizerunku premiera , która też ma swoje odbicie w sondażach. 

 

fot. Xavier Häpe CC  2.0