– Życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, płci, rasy czy religii i z tą świadomością będziemy współpracować z wami, drodzy polscy przyjaciele. Akceptując prawdę bez względu na to jak bolesna może ona być. Razem musimy zdać ten niełatwy, ale wyjątkowo niezbędny egzamin, aby formuła wybaczamy i prosimy o wybaczenie, uzyskała prawdziwy sens i praktyczny wymiar. Wspólnie odnajdziemy prawdę i dokonamy sprawiedliwej oceny – powiedział Rusłan Stefańczuk na posiedzeniu Sejmu.