Te konsultacje międzyrządowe są wyraźnym sygnałem naszej bliskości, spójności naszej polityki i podobieństw, które nas łączą. Przez pierwsze 25 lat, po upadku komunizmu nie zawsze tak było. Po transformacji, po 1989 roku oba nasze kraje szły podobną drogą. Most, którym podążaliśmy ku zachodowi opierał się na trzech podstawowych filarach: na dążeniu do współpracy w ramach państw NATO, dążenie ku Unii Europejskiej, a potem współpraca w ramach Unii Europejskiej i wolności gospodarczej, która miała służyć do poprawy bytu oraz rozwój naszych krajów – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Bukareszcie.

W minionym roku połączyły nas trzy cele: uzależnienie się energetyczne od Rosji, po drugie, wsparcie dla walczącej Ukrainy, bo mało kto rozumie tak jak Rumunia i Polska, że tam na Wschodzie Ukrainy toczą się walki również za naszą wolność, za nasze bezpieczeństwo oraz modernizacja armii. Tym trzem tematom poświęciliśmy najwięcej uwagi, ponieważ bardzo ważne jest, aby wykorzystując nasze podobne doświadczenia, jednocześnie też teraz mogli skorzystać z tego, że nasz głos jest wyraźniej słyszalny w Europie Zachodniej, USA i na całym świecie – dodał.

Współpracując możemy dać impuls do właściwego rozwoju zarówno w ramach Unii Europejskiej oraz innych formatów. Premier wspomniał o Trójmorzu, to bardzo ważny wymiar. Dodałbym do tego nieco mniejszy wymiar, Międzymorza, również ważny. Była tutaj mowa o naszym projekcie „Kolej do portu” łączącego Morze Czarne z Morzem Bałtyckim. Chcę wspomnieć o naszym sztandarowym, flagowym projekcie Via Carpatia, która łączy Polskę, Rumunię i całą wschodnią część – mówił dalej.