Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego prowadzących do odebrania wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach – napisano w projekcie uchwały, który PiS złożyło w Sejmie.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o zaprzestanie bezpodstawnych ataków na polskich leśników, prowadzących do podważania ich wiedzy i doświadczenia, a w konsekwencji mających doprowadzić do zmiany sposobu gospodarowania lasami w naszym kraju. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do podejmowania stosownych działań celem zachowania przez Rzeczpospolitą Polską wyłącznego prawa do decydowania o polskich lasach”

Przedstawicielem wnioskodawców została Małgorzata Golińska – propozycja została już skierowana do I czytania w komisji ds. UE.