Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 12-14 kwietnia, posłowie zajmą się wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MEN Przemysława Czarnka. Przedstawicielem wnioskodawców jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ponadto Sejm wysłucha informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku – to tzw. expose szefa MSZ.