Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w Polsce przepisy dotyczące in vitro funkcjonują w taki sposób, że oczywiście tego typu procedury medyczne są dozwolone, nie ma żadnych przepisów, które tutaj by to ograniczały. Druga sprawa, że samorządy terytorialne mają prawo do tego, aby podejmować decyzje co do tworzenia programów refundacji w tym obszarze i też tu jest pewna swoboda działań ze strony samorządu terytorialnego, aby takie działania współfinansować – stwierdził Piotr Müller na konferencji prasowej.

Kwestia związana z kosztami tego typu procedur. Wiemy, że one wynoszą zależnie od kliniki, są zróżnicowane, co oczywiście też jest kwestią wyceny ewentualnych całościowych działań, jeżeli by tego typu procedury miały być refundowane – dodał.

Co do samej ustawy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w kontekście ustaw, które dotyczą kwestii światopoglądowych, a nazwijmy to, że ta ustawa ma właśnie taki wymiar, podobnie jak kwestie dotyczące spraw związanych z innymi projektami światopoglądowymi, które trafiają do Sejmu. W naszym klubie parlamentarnym decyzje są podejmowane indywidualnie przez posłów. W związku z tym, na tym etapie nie mogę powiedzieć, żeby tutaj było jakieś skonsolidowane stanowisko w tym obszarze – mówił dalej.